21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע למעבידה על הריונה בחודש החמישי להריונה. כמובן שאפשר להודיע גם קודם. מרגע ההודעה אסור למעביד להעסיק את העובדת בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה, אלא אם נתנה את הסכמתה (לעניין שעות נוספות עליה לצרף אישור רפואי).

לספר מיד או לחכות?

לעתים שואלים, האם כדאי לספר למעביד מיד בהתחלה, על מנת לנסות למנוע את הפיטורים, או לחכות לחודש החמישי. התשובה תלויה בנסיבותיו של כל מקרה, כי הריון לא נותן חסינות מוחלטת מפני פיטורים. ישנם מעבידים שהריון יכול להאיץ את החלטתם לפטר. אז אולי כדאי לשמור בשקט. אבל אם ההריון הוא סוד גלוי במקום העבודה, ולא נמסרה הודעה למנהל, כדאי לשקול להודיע. אז המנהל לא יוכל לטעון שהוא לא ידע.

עניין ידיעת המעביד הוא אחד השיקולים בהחלטת משרד התמ"ת.

בית הדין הארצי: אין חובה על מועמדת לעבודה להודיע על הריון בראיון עבודה

בית הדין הארצי לעבודה פסק מעל ל-100,000 ₪ פיצויים לעובדת שפוטרה עקב ההריון. העובדת, שלא סיפרה בראיון העבודה כי היא בהריון, פוטרה כחודש לאחר שהחלה לעבוד כאשר המעביד גילה שהיא בהריון והסתירה זאת ממנו.

בית הדין אימץ את שנקבע בעבר בבית הדין האזורי וקבע כי אין חובה ליידע את המעביד על ההריון בראיון עבודה, אלא אם כן מדובר בנסיבות חריגות ויוצאות דופן. בית הדין קבע כי הנזקים שנגרמים למעביד כתוצאה מההריון של העובדת אינם מצדיקים לחייב את העובדת להודיע על דבר ההריון מבעוד מועד. החוק מחייב כי אם מתברר שהעובדת בהריון, על המעביד "לספוג" את הנזקים הכרוכים בכך: ההעדרויות העתידיות של העובדת, הצורך במציאת מחליף לתקופת חופשת הלידה וכיוצא בזה.

מתי בכל זאת צריך להודיע למעביד על ההריון בראיון העבודה?

הנסיבות שבהן קובע בית הדין כי בכל זאת יש להודיע על ההריון למעסיק כבר בראיון העבודה הן כאלה שבהן ההריון הוא עובדה רלוונטית למשרה המוצעת: כאשר מדובר בעבודה שבאופן מיוחד אינה יכולה להתבצע ע"י אישה בהריון. כך, לדוגמא, כאשר מדובר בעבודה הכרוכה בחשיפה לקרינה האסורה על אישה בהריון או בעבודה לתקופה קצובה קצרה, כך שלהיעדרות העובדת במהלך ההריון או חופשת הלידה השלכה החורגת מההשלכות הרגילות של היעדרות עקב הריון או לידה.
עם זאת בית הדין מבהיר כי אין די בכך שההיעדרות תיצור קושי או תטיל נטל כלכלי על המעביד, שכן כאמור הנטל לשאת באלה מוטל על המעביד; מדובר במצבים בהם היעדרות יוצרת קושי חריג שמצדיק הפליית נשים בהריון.

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעביד מבקש לפטר, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה בלי לערב בעניין את העובדת?   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים: בנזול, זרנוך ותרכובותיו, מתיל כספית.   המשך קריאה »

העדרויות במהלך ההריון

עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון.   המשך קריאה »

טיפולי פוריות - שאלות ותשובות

בדף הבא תוכלו לקרוא תשובות לשאלות נפוצות בנושא טיפולי פוריות ופיטורים בטיפולי פוריות   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

למצוא עבודה בהריון זה קשה, בין היתר בשל העומס המשפטי המוטל על מעביד. הפתרון האפשרי: הסכם לתקופה קצובה   המשך קריאה »

זאת לא חופשת לידה לגברים

מה יש בהצעה לתת חופשת לידה בת שמונה ימים לגברים (בינתיים לא עברה)   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד - אפליה

פיטורי עובדת כי היא נעדרת בגלל מחלת ילד זו אפליה. בית הדין העדיף את האינטרס של התובעת, אם חד הורית, מהאינטרס של המעביד לעבודה רצופה   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או "תקופת לידה והורות"

עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות , מהם 15 שבועות בתשלום. מתי צריך להודיע אם רוצים לחזור לפני 26 שבועות, זכויות אב לחופשת לידה   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת "הנקה"

היעדרויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום, הזכות לעבוד שעה פחות ("שעת הנקה"), מתי גם עובד זכאי   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים - אך לא לדמי אבטלה   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים - זכויות בטיפולי פוריות

עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. ימי ההיעדרות מזכים בדמי מחלה   המשך קריאה »

חופשת אבהות

עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com