21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
הטרדה מינית בעבודה
מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה
הטרדה מינית בעבודה - שאלות ותשובות
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית
ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?
הטרדה מינית: גם בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום
ניצול יחסי מרות
רומן בעבודה או ניצול מרות?
הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות
ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד
הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות
התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטיה מינית: הסבר ופסקי דין
פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית
פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"
פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים
פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית
הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות
תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה - הפיצוי
הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה
300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה
מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה
פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית
הטרדה מינית: מהי התנכלות
עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית
הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?
מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה על הטרדה מינית
בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה
בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב
הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו
הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה
אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית
מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)
פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד
הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה
גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון
הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית
בפסק דין שייצגתי: בית הדין החזיר עובד לתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית
התיישנות בתביעות על הטרדה מינית
ראיות בתביעת הטרדה מינית
ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה
השופטת ורדה וירט לבנה בהרצאה על תפקיד בית הדין במניעת הטרדה מינית
פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה
החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית
החוק למניעת הטרדה מינית - נוסח החוק
תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית
20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית
פיצוי כספי, לא דמי שתיקה
הטרדה מינית בהייטק
300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רווית תכנים מיניים
בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

עובדת הגישה תביעה נגד החברה המעסיקה, חברה המפעילה מרפאות שיניים ונגד רופא השיניים מנהל המרפאה. העובדת הועסקה כמנהלת מרפאה. בית הדין אימץ את גרסת העובדת בעניין התרחשות שני אירועי הטרדה מינית:
אירוע ההטרדה המינית הראשון, ברכב
במהלך הנסיעה ברכבו של הרופא לסניף הניח הרופא את ידו על רגליה של העובדת, למרות המרחק ביניהם במכונית, וניסה ללטפה. העובדת נדהמה ומיד דרשה מהרופא להוריד את ידו מרגליה. בתצהיר עדותה העידה העובדת כי הנתבע הניח את ידו על ירכה וניסה ללטף את רגלה וכי היא נדהמה ומיד דרשה ממנו להוריד את ידו מרגלה ואף הרימה את קולה וצעקה "מה אתה עושה"?
אירוע ההטרדה המינית השני, במעלית
כאשר העובדת והרופא הגיעו למחוז חפצם, הם נכנסו למעלית ריקה. הרופא התקרב לעובדת עד כמעט "אפס" מרחק ונצמד אליה. העובדת שאלה את הנתבע מדוע הוא נצמד אליה והוא השיב כי הוא "רוצה להגיד לה משהו". העובדת מיד אמרה לו כי "אתה יכול להגיד את זה ממרחק סביר" רק אז הרפה הרופא מהעובדת. בתצהיר עדותה הוסיפה העובדת כי היא "דחפה את הנתבע ממנה".
התובעת סיפרה במשפט על אירועי הטרדה מינית נוספים שלא פורטו בכתב התביעה – האם הדבר פוגע באמינותה?
העובדת פירטה בעדותה ארבעה אירועים נוספים, שלא פורטו בכתב התביעה, בהם לטענתה הרופא הטריד אותה מינית. העובדת לא ביקשה לתקן את כתב תביעתה ולתבוע פיצוי בגינם, אך ביקשה לפרט אותם על מנת לחזק את מהימנותה, הנתבעים ביקשו למחוק את עדותה לגבי האירועים הנוספים בטענה שזו הרחבת חזית.
בית הדין קבע כי מקרי ההטרדה הנטענים, שלא פורטו בכתב התביעה, אינם יכולים לשמש עילה לתביעת סעד כלשהו. בית הדין דחה את הטענה להרחבת חזית וקבע כי תיאור האירועים בתצהיר העובדת קביל לפי הכלל הקובע שבמשפט אזרחי מעשים דומים עשויים להצביע על הלך נפש של האדם. בענייננו – שאלת האופי המיני של ההצעות החוזרות הנטענות – הצדיקה לדעת בית הדין את ההחלטה שלא למחוק סעיפים אלה מתצהיר העובדת.
בית הדין קבע כי בהתאם להלכות המגבילות את יישום דוקטרינת העדות הכבושה ביחס לנפגעות עבירות מין, אין מקום לזקוף לחובתה של העובדת את הימנעותה מלהתלונן על ההטרדה במהלך קיום יחסי העבודה ואף לא את גרסתה המתפתחת, הגם שאחד האירועים הנוספים היה חמור מאלה שבגינם תבעה.
כבישת התלונה על הטרדה מינית אינה שוללת את מהימנותה אם יש הסבר מתקבל על הדעת
בית הדין קבע כי כבישת תלונה כשלעצמה, אינה שוללת את מהימנותה של העדות אם קיים הסבר מתקבל על הדעת לכבישתה. העובדת הסבירה בעדותה כי לא התלוננה ולא פירטה בכתב התביעה את ארבעת האירועים הנוספים, שכן ב"זמן אמת" יכלה להתמודד איתם והעירה לנתבע ואז הנתבע נרתע, חדל מהתנהגות זו, ויחסי העבודה המשיכו להיות תקינים כך שהיא לא הרגישה מאוימת במקום העבודה שבו היא הייתה תלויה.
התנהגות לא רציונלית של מתלוננת על הטרדה מינית בעיני המתבונן מהצד
בית הדין קיבל את הסברה של התובעת כי החליטה להתלונן ולתבוע בגין שני האירועים האחרונים, ברכב ובמעלית, שכן לאחריהם חשה שינוי בהתנהגות הנתבע וביחסו אליה, באופן שפגע בה, בתנאי עבודתה ובמקום העבודה בו הייתה תלויה לצורך פרנסתה.
מעבר לכך, אף אם התנהגותה של העובדת אינה נתפסת כ"רציונלית" בעיני המתבונן מהצד, הרי שכבר נפסק לעניין זה כי התנהגותה של נפגעת עבירת מין אינה נבחנת בסבירותה, וגם כאשר התנהגותה נראית לאחר מעשה בלתי רציונאלית אין בכך כדי ללמד על חוסר אמינותה.
טענת הנתבעים – העובדת התנהגה באופן מיני משוחרר, יש לה "היסטוריית נגיעות"
הנתבעים הכחישו בכתב ההגנה את המעשים המיוחסים לרופא והוסיפו כי המעשים הנ"ל "אינם נחשבים להטרדה מינית על פי שום פרמטר". לטענתם, מעשי ההטרדה המינית נבדו מעמקי ליבה של העובדת, אך ורק לאחר שנתפסה בפעולות הפסולות שביצעה.

הנתבעים הוסיפו: העובדת תמיד התנהגה בצורה "משוחררת" עם הרופא והתנהגותה היא שהגיעה לכדי הטרדה של הרופא (ואולי אף הטרדה מינית), גבר נשוי אשר רעייתו עובדת באותה מרפאה. לטענתם, מסרטוני המצלמות שהותקנו בנתבעת עולה כי הרופא כלל אינו משתף פעולה עם העובדת וחרף רצונו המופגן שלא לשתף פעולה עמה, היא ממשיכה לגעת בו שוב ושוב באופן שאינו מותיר כל מקום לספק מיהו יוזם המגע.
   
כך הרופא הכחיש את אירוע ההטרדה המינית ברכב בין היתר כי "אין באירוע הנטען כדי להוות הטרדה מינית, לאור היסטוריית הנגיעות של העובדת בנתבע וכן לאור העובדה שגם בתיאור העובדת אין כל אזכור מילולי או מעשה אקטיבי כלשהו מצדו, לשיטתה".

הרופא הכחיש גם את האירוע במעלית, בין היתר בטענה ש"לשיטתה של העובדת לא היה מגע ולא שום אזכור מילולי המעיד על כוונה כלשהי מינית או אחרת מצד הרופא".

גרסת הרופא בתצהירו: התובעת פלרטטנית, פתיינית, נדבקת ומתחככת


הרופא ייחס לעובדת התנהגויות חוזרות היוזמות עמו מגע פיסי תוך הפנייה לשעות מוגדרות בסרטוני המצלמות שצפייה בהן מעלה, לטענתו, כי - העובדת אחזה בזרועו, נשענה עליו, התחככה עמו, קנטרה אותו, השפריצה עליו מים, ניסתה ללטפו ולצבוט אותו, נתנה לו צ'אפחות עם שקית או מכשור רפואי.

"כשרואים את העובדת נוגעת בי כל יום ברחבי המשרד. לא רק עם היד בברך אלא ממש נשענת, מלטפת, משחקת. אם כך נגיעה אגבית נטול כל קונטקסט מיני (שאף לא נטען) נטולת אמירה מינית שמלווה אותה, היא הטרדה מינית? אתמהה".
"מדובר אפילו על אירוע מופרך עוד יותר. כאן טוענת העובדת שכאמור הרבתה לגעת בי באופן שספק אם עובד כלשהו ירשה לעצמו לגעת במעסיק שלו, והכל מיוזמתה, כי התקרבתי אליה במעלית ואמרתי לה שאני רוצה להגיד לה משהו. גם במקרה דנן מה בדיוק הטענה הנטענת? ששני אנשים היו קרובים זה לזה במעלית? 
ושוב במקרה דנן אף לשיטתה של העובדת לא היה מגע ולא שום אזכור מילולי המעיד על כוונה כלשהי מינית או אחרת מצדי. בסרטונים הרבים רואים כי העובדת תמיד בחרה להידבק אלי ולהיצמד אלי. אם כל הדלפק היה פנוי היא הייתה מגיעה ונעמדת ממש לידי. כך גם בחדר הטיפולים הייתה מגיעה ונצמדת אלי, שלא לדבר על הפעמים שנשענה עלי וחככה באופן אקטיבי את גופה על גופי, למרבה מבוכתי. 
היא תוטרד אם התקרבתי אליה במעלית בנסיעה של 10 שניות?
במנותק מקונטקסט- כשכל יום היא מנסה לפתות ולפלרטט איתי במשרד, במטבחון או בחדר הטיפולים ואני אף פעם לא יוזם מגע???"

לטובת הרופא העידה עובדת אחרת במרפאה שאמרה: התובעת מפלרטטת בלי סוף ועושה עיניים לגברים


עובדת המשמשת סייעת בנתבעת העידה מטעם הנתבעים כי העובדת הייתה "מפלרטטת בלי סוף עם .., תוך שימוש בשפה גסה ובוטה" בנוכחות הרופא ועובדים נוספים. ייחוס אמירות כגון "כמה היא חמה במיטה, וכמה היא יודעת לתפוס גבר"; "היא גם דאגה לעדכן את כולנו כי היא במחזור, כי החזה שלה בגלל זה גדל וכואב" ..."ושאחותה עשתה הלילה סקס לראשונה". ותוך "נגיעות קלות", "השפרצת מים" ו"משחקים אחרים מסוג זה", וכי אף עובדת לא התנהגה באופן חריג כמו העובדת.
"מה שהיה לי מוזר במיוחד הוא שדווקא האשה הוולגרית הזו שלא היססה לגעת ברופא שוב ושוב מול כולם, שלא היססה לדבר על מין מול כולם על כל המבוכה שהדבר יצר, דווקא היא האשימה את הרופא בהטרדה מינית כשבעצם בעשרות מקרים שאני הייתי עדה אליהן הייתה זו היא שיזמה מגע, והיא יזמה פלירטוט עם הרופא עם המגע או בלעדיו".
 "לאורך כל תקופת היכרותי עם .. היא התנהלה באופן פלרטטני עם גברים במקומות בהם עבדה. הדבר התבטא בכך שנהגה לשוחח על נושאים מיניים עם גברים שבסביבת עבודתה. כך למשל הייתה נוהגת לספר בדיחות בעלות אופי מיני. דיבורה היה פלרטטני והיא הייתה 'עושה עיניים' לגברים".

בית הדין: במקום להתמודד עם טענות העובדת, השקיעו הנתבעים את מרצם להוכיח שהעובדת התנהגה בצורה "משוחררת", "מתירנית" ו"מפלרטטת"
בית הדין התרשם כי תצהיר הרופא מסיט את הדיון ממנו ומתרכז בהתנהגות העובדת –תוך שהוא מייחס לה התנהגות "משוחררת" ו"פלרטטנית" עמו, תוך הפניה לאירועים המתועדים בסרטונים של מצלמות הנתבעת בהן העובדת נצפתה יוזמת עמו מגע פיסי שאינו מיני, כפי שאישרו הן העובדת והן הנתבע בעדויותיהם בבית הדין.
בית הדין צפה בסרטונים והאמין לעובדת כי התנהגותה נעשתה בדרך של הלצה
בית הדין צפה בסרטונים שהראו כי העובדת אחזה בידו של הנתבע, נשענה עליו, טפחה בגבו עם שקית, דחפה מכשיר רפואי לבטנו, התיזה עליו מטהר אוויר ונגעה בו בהזדמנויות שונות במהלך העבודה.
העובדת עומתה בבית הדין עם "התנהגותה" כפי שעולה מהסרטונים, והיא העידה כי התנהגותה נעשתה בדרך של הלצה ובדרך כלל בתגובה להתנהגות הנתבע שקדמה לכך, אך לא נצפית בסרטונים שכן הנתבעים לא הציגו בפני בית הדין את כל הסרטונים. טענה זו של העובדת איננה משוללת יסוד, קבע בית הדין.

קביעותיו העקרוניות של בית הדין על טענת ההגנה כי העובדת פלרטטנית ומשוחררת:

קו ההגנה של הנתבעים מתאפיין בכך שבמקום להתמודד עם טענות העובדת ולמסור גרסה עובדתית ברורה, הם השקיעו את רוב מרצם בהבאת עדים וראיות בניסיון להוכיח כי העובדת התנהגה בצורה "משוחררת", "מתירנית" ו"מפלרטטת" עם הנתבע, בעוד שלעובדה זו אין השלכה על השאלה שאנו צריכים להכריע בה, והיא האם הנתבע הטריד מינית את העובדת אם לאו.

התנהגות "מתירנית" או "משוחררת" אינה יכולה להוות צידוק או הגנה לטענה בדבר הטרדה מינית, לפיכך כל טענות הנתבעים בעניין "היסטוריית הנגיעות" של העובדת בנתבע אינה רלוונטית. מעבר לכך, הנתבע אישר בעדותו בבית הדין כי בזמן אמת לא ייחס לנגיעות של העובדת כל כוונה מינית.

מתירנות מינית עשויה להיות מושא לדיון מוסרי וחברתי, אך במסגרת הליך משפטי, נורמה של מתירנות מינית איננה רלוונטית כלל ועיקר להוכחת יסודותיהן של עבירות מין.

טענת הנתבע לפיה למעשה הנגיעה בברך לא לווה כל "אזכור מילולי" או "מעשה אקטיבי" מצידו אינה רלוונטית לשאלה, אם המעשה של הנגיעה בברך, כשלעצמו, בנסיבות שבהן הוא נעשה, מהווה הטרדה מינית. טענת הנתבע בתצהירו לפיה העובדת אך טוענת כי הוא נגע בה "באופן אגבי" אינה נכונה ולטעמנו יש בה ניסיון "לגמד" את האירועים שתוארו על ידי העובדת.

הנתבע אישר לראשונה במסגרת עדותו בבית הדין כי הוא נגע בירך של העובדת במהלך הנסיעה, אך טען כי הנגיעה היתה מסוג של "צ'אפחה". כנשאל הנתבע מדוע הוא נתן (לשיטתו) "צ'אפחה" לעובדת, השיב הנתבע: "מהתנהגות הקבועה החברתית שלה שתועדה קודם במצלמות".

משהנתבע שינה את גרסתו ואישר מקצת גרסת העובדת, החלטנו להעדיף את גרסתה של העובדת לפיה הנתבע נגע לה בירך במהלך נסיעתם המשותפת וניסה ללטפה. העובדת העידה בבית הדין כי בשונה מהנגיעות ההדדיות שנצפו בסרטונים, הנגיעה של הנתבע בירך שלה הייתה מינית:"ההבדל מאוד ברור. כשהיינו בדרך, באוטו, המישוש היה מישוש מיני. ועובדה, שהערתי לו...".

נגיעה בירך של העובדת תוך ניסיון ללטפה במהלך נסיעה משותפת, מקיימת את יסודות סעיף 3(א)(3) לחוק למניעת הטרדה מינית, שכן מדובר ב"הצעה" "בעלת אופי מיני".

כאשר מדובר ביחסי מרות ביחסי עבודה, אין צורך שהמוטרד יראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות. בהתייחס ליסוד ה"הישנות" של ההצעה שבסעיף 3(א)(3) לחוק למניעת הטרדה מינית, הרי שהוא מתקיים בשים לב לכך שהאירוע במעלית, אירע סמוך לאחר האירוע ברכב.


נדחתה הטענה בדבר התנכלות עקב הטרדה מינית או תלונה על הטרדה מינית
הנתבעים הרימו את הנטל להוכיח כי הם לא פגעו בתנאי עבודתה או קידומה של העובדת וכי לא פיטרו אותה מעבודתה בשל ההטרדה או תלונתה או תביעתה בשל כך. השיחות על החתמת שעון הנוכחות נעשו לפני שהתובעת העלתה לראשונה בפני הרופא טענות שהיא חשה לא נעים בנסיעתם ותיארה את שני האירועים בגינם היא תבעה פיצוי.

הנתבע השיב לעובדת כי זה היה במסגרת ה"צחוקים" ביניהם וכי ישמור ממנה מרחק אם זה מפריע לה. השתלשלות האירועים אינה תומכת בגרסת העובדת כי הנתבעים התנכלו לה, שכן ההזדמנות הראשונה בה העלתה טענה בדבר הטרדה מינית היתה ביום 10.12.12, לאחר שכבר בוצעה הרעה בתנאי עבודתה.
הנתבעת הפרה את חובותיה לפי החוק, לא פירסמה תקנון ולא מינתה אחראית. הפיצוי: 5,000 שקל
הנתעבת הפרה את חובותיה בחוק למניעת הטרדה מינית כשלא נקטה באמצעים סבירים על מנת למנוע את ההטרדה או לטפל במקרה ולא טיפלה ביעילות במקרה ההטרדה שידעה, ולא עשתה כל שביכולתה למנוע הישנות המעשים וכדי לתקן את הפגיעה שנגרמה לעובדת עקב ההטרדה כמצוות סעיף 7(א)(1) לחוק למניעת הטרדה מינית.
קיראו עוד בנושא חובות מעסיק באתר עו"ד מיה צחור:
הנתבעת טענה להגנתה כי היא "לא פעלה למניעת מקרי הטרדה מינית, משום שאלו לא קרו (ואם קרו הרי זו היתה העובדת שהטרידה את הרופא לפני ואחרי האירועים הנטענים). העובדת התלוננה על 'ההטרדות' רק לאחר שנתפסה בקלקלתה בבחינת הקם להורגך השכם להורגו", 

מטענה זו הסיק בית הדין כי הנתבעת מודה שלא קיימה את חובותיה בהתאם לחוק למניעת הטרדה מינית והיא אינה חולקת על כך שהיא מעסיקה מעל 25 עובדים. 

לפיכך נקבע כי הנתבעת אחראית לשני מעשי ההטרדה המינית שביצע הרופא כלפי העובדת והפיצוי שייפסק בגין ההטרדות המיניות שביצע הרופא יחול יחד ולחוד על שני הנתבעים.
העובדת עתרה לפיצוי נפרד בסך 30,000 ₪ בשל אי קיום חובות המעסיק לפי סעיף 7 לחוק.

הנתבעת הודתה למעשה בכך שלא קיימה את חובותיה והתגוננה בטענה כי לא היו הטרדות מיניות שהיה עליה למנוע. הנתבעת הפרה את חובתה להבטיח סביבת עבודה בטוחה לעובדיה. סביר להניח שלו קיימה הנתבעת את חובותיה לפעול למינוי ממונה לקבלת תלונות, לפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית, היה בכך כדי להגן על עובדי המרפאה על ידי העלאת מודעות המעסיק והעובדים כאחד לחובותיהם בקשר למניעת הטרדה מינית, ובכלל זה יצירת סביבת עבודה עוינת.
בנסיבות אלה, הועמד סכום הפיצוי על סך 5,000 ₪.
שיעור הפיצוי בגין ההטרדה המינית
העובדת עתרה לפיצוי בגין ההטרדה המינית בסך 135,879 ₪ כנגד כל אחד מהנתבעים וכן לפיצוי מהנתבעים יחד ולחוד בגין "ההוצאות שהוציאה העובדת ושעתידה להוציא כדי לטפל בטראומה שעברה בשל ההטרדה: 50,000 ₪". עם זאת, העובדת הגבילה את סכום תביעתה לפיצוי בגין הטרדה מינית לסך של 120,000 ₪ כנגד כל אחד מהנתבעים ובסה"כ 240,000 ₪.

העובדת טענה כי ההטרדה המינית גרמה לה לנזק לא ממוני רב, כי היא סבלה מהתמוטטות נפשית ואף נאלצה לקבל טיפול פסיכולוגי. לטענתה, המומחית הפסיכולוגית הביעה חשש לשלומה והמליצה כי לא תישאר לבדה. עקב מצבה הנפשי סבלה העובדת מתחלואה פיזית (כאבי בטן, כאבי ראש, פריחות וכו'). העובדת התקשתה לישון וסבלה מחוסר רעב. העובדת מפנה בתצהירה לאישור מחלה בו נרשם כי "חזרה לעבודה מאיימת עליה בהתמוטטות קשה".

בית הדין קבע כי העובדת לא הוכיחה כי היא סבלה מהתמוטטות נפשית ומתחלואה פיזית וכי היה להם קשר סיבתי להטרדה המינית. לא מן הנמנע כי תופעות אלו התרחשו על רקע נסיבות סיום עבודתה של העובדת.
בית הדין רשאי לפסוק פיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 120,000 ₪ בגין הטרדה מינית או התנכלות וניתן לפסוק פיצוי בגין כל מעשה של הטרדה מינית בנפרד.
בית הדין על גובה הפיצוי, לאחר ששלל נזק נפשי:
בנסיבות העניין, בשים לב למעשים שבוצעו, ולנסיבות שבהם הם בוצעו על ידי הממונה על עבודת העובדת (שהוא גם מנהל הנתבעת) ומשאין מדובר על  הרף הגבוה של הטרדות מיניות (תוך שלקחנו בחשבון את פסיקת בתי הדין לעבודה בעניין גובה הפיצויים שיש לפסוק בתיקי הטרדה מינית בהתאם לכלל נסיבות העניין), הפיצוי הראוי שיש לפסוק לעובדת בגין האירוע ברכב הוא בסך של 15,000 ₪ ובגין האירוע במעלית הוא בסך של 20,000 ₪.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשמרגישים מוטרדים, השאלה הראשונה היא האם זו הטרדה מינית לפי החוק. הנה הגדרות החוק בליווי הסבר ודוגמאות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה - שאלות ותשובות

שאלות נפוצות על הטרדה מינית בעבודה, ושאלות שאני מקבלת במשך השנים. התשובות נועדו לאינפורמציה כללית, לא במקום ייעוץ משפטי   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

מהן הצעות בעלות תוכן מיני הנחשבות להטרדה מינית? מתי צריך להראות סירוב חד משמעי?   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

הצעה חד פעמית ליחסי מין: האם אפשר להגדירה כהטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה?   המשך קריאה »

הטרדה מינית: גם בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

לבית הדין לעבודה לדון גם בתביעות על בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

מתי מערכת יחסים בהסכמה בין מנהל לעובדת הכפופה לו נחשבת להטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות בעבודה?   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

מתי רומן בעבודה ייחשב בעצם להטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות, ומה קורה כאשר הרומן מסתיים. הסברים ופסקי דין   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

דברים שנשאה הד"ר צביה זליגמן, פסיכולוגית קלינית, בכנס הטרדה מינית שארגנתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה: למה כלי התקשורת שולחים עובדת לפוליגרף לבדוק אם פחדה מהבוס השר   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

על בדיחות גסות, הצגת סרטי פורנו ודיבורים סקסיסטיים כהטרדה מינית. פסקי דין בנושא הטרדות מילוליות   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטיה מינית: הסבר ופסקי דין

מהי אותה "התנהגות מבזה או משפילה" המהווה הטרדה מינית. פסקי דין: להטרדה מינית לא נדרשת כוונה מינית   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח, בוטה ושוביניסטית היא הטרדה מינית   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

250,000 שקל פיצוי לעובד שעבד במקום העבודה 26 שנה ופוטר כי לא הסכים לעבוד עם מי שהטריד אותו. רוב הפיצוי על שימוע לקוי   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

פס"ד: לא סביר שסיטואציה חד פעמית של אמירות גסות ללא התראה קודמת תגרור פיטורים, אפשר להסתפק במכתב התראה או שיחת נזיפה   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות לנפגע/ת הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תביעה כספית על הטרדה מינית, תלונה במקום העבודה, תלונה במשטרה   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה - הפיצוי

120,000 שקל, זהו סכום הפיצוי הכספי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בתביעה על הטרדה מינית בעבודה. ואפשר לעיתים להכפיל במספר הההטרדות   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

ההבדל בין תלונה במשטרה לבין תביעה כספית על הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

התובעת, עובדת סיעודית ממולדבה, זכתה במלוא תביעתה. על הטרדה מינית בעבודה בית הדין פסק לה פיצוי מקמסימלי על כל מעשה מגונה ואינוס והעיר שאם היתה תובעת יותר, היה...   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

יתרונה של התביעה הכספית על תלונות במשטרה   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת לא התלוננה, תלונתה במשטרה נסגרה, היו לה תלונות קודמות. ובכל זאת בית הדין האמין לה ופסק לטובתה פיצוי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

התנכלות יכולה להיות בגלל סירוב להצעות מיניות, בגלל תלונה על הטרדה מינית ובשל סיוע לעובד שהגיש תלונה   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

לעיתים מקום העבודה הופך קר ומנוכר לאחר תלונה על הטרדה מינית. לכאורה הכול בסדר, ההטרדה המינית הופסקה, התלונה טופלה, אבל איכשהוא כבר לא רוצים להיות ושוקלים התפטרות. מלכוד   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה במקום העבודה, תוך כדי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי העבודה   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה על הטרדה מינית

  המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בירור על הטרדה מינית במקום העבודה מתחיל בדרך כלל בתלונה מצד העובד/ת המוטרדת. ומה אם אין תלונה ויש שמועות על הטרדה? או שהעובד/ת ביקשו לא לברר?   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

בירור תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה שלב אחרי שלב, חובות האחראית וחובות המעסיק   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

מתי אפשר לתבוע מעסיק על הפרת חובותיו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית? האם חייבים להוכיח הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

עובד תבע באמצעותי את מקום העבודה על הפרת חובותיו בבירור תלונה על הטרדה מינית. בית הדין חייב אותו לתבוע גם את המטרידה   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

מה חובות המעסיק בקשר למינוי אחראית על הטרדה מינית במקום העבודה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

הנסיון מלמד: צריך להוציא מידי מעסיקים את מלאכת הבירור של תלונות על הטרדה מינית במקומות עבודה. מעסיק הוא לא בית משפט   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

תביעות כספיות על הטרדה מינית יכולות להסתיים בפשרה כספית לפני תביעה, עם מקום העבודה, עם המטריד או עם שניהם. הנה כמה דוגמאות   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

דרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית בעבודה, לפני שמגישים תביעה, אינה בהכרח סחיטה   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

הליך משפטי מול מטריד יכול להיות סוג של חוויה מתקנת למתלוננת. במאמר אני מתארת הליך של גישור בענייני הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

מתווה הדיון המומלץ בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית בבית הדין האזורי לעבודה   המשך קריאה »

בפסק דין שייצגתי: בית הדין החזיר עובד לתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית

בתיק שייצגתי העובד, בית הדין ביטל החלטת מנהל לשלול סמכויות מעובד שננזף על אי העמדת גבולות בשיח במחלקתו והורה על פיצוי כספי של 92,000 שקל   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

ביום 1 בינואר 2012 הוארכה ההתיישנות על תביעות הטרדה מינית משלוש שנים לשבע. מה התיישן ומה לא   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

יומן, אסאמאסים, הקלטות. נטל ההוכחה בתביעות הטרדה מינית אינו גבוה מאשר בתביעות רגילות   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

יש לי קייס, אומרים לי בטלפון, כמה עולה ייצוג בתביעה? למה כל כך חשוב להתייעץ לפני שעושים צעד כלשהו בעניין הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

השופטת ורדה וירט לבנה בהרצאה על תפקיד בית הדין במניעת הטרדה מינית

במרס 2008 ניתן פסק הדין התקדימי שיחסים בין ממונה לכפופה חזקה עליהם שהם ניצול יחסי מרות. בכנס שארגנתי בנושא באוניברסיטה העברית, נשאה דברים שופטת בית הדין הארצי ורדה...   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

כאשר מנהל נמשך לסגניתו, מי מהשניים צריך לפנות את מקומו אם לא יכולים לעבוד יחד - האם האדם שייצרו גובר עליו או שמא מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

הנוסח המלא של החוק למניעת הטרדה מינית, תקנות הטרדה מינית והתקנון הטרדה מינית שתלוי במקומות העבודה   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית - נוסח החוק

  המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

  המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

20,000 שקל הוטלו על מעסיק עורך דין שלא בירר תלונה על הטרדה מינית תוך שהוא לועג לעובדת   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

הכותרות מדברות על "דמי שתיקה" למתלוננות כאילו מדובר בעסקה לא כשרה. בהסכם כספי מחוץ לכותלי בית המשפט יש יתרון למתלוננות, שרוצות בכך   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

האם יש מאפיינים מיוחדים להטרדות מיניות בהייטק? תלונה יכולה למנוע הטרדות מיניות? מתוך דברים שמרתי בכתבת עומק בנושא בדה מרקר   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רווית תכנים מיניים

300,000 שקל פיצוי לעובדת שהיתה חשופה לאוריה רוויית אמירות מיניות. בית הדין: העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויות המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי מרות.   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בית המשפט העליון: עובדת שהתפטרה עקב הטרדה מינית זכאית לפיצויי פיטורים   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com