21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »

העדרויות במהלך ההריון

היעדרות לבדיקות רפואיות
עובדת רשאית להעדר מעבודתה בלא שינוכו משכרה ימי היעדרותה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו/או בדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון. מספר שעות ההיעדרות המותר על פי חוק:
  • לגבי אשה העובדת יותר מארבע שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 40 שעות.
  • לגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, במשך שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה – 20 שעות במשך כל חודשי ההריון.
היעדרות עקב הריון שאינה מזכה בגמלה לשמירת הריון
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה אם אישר רופא בכתב כי מצבה לרגל ההריון מחייב זאת. היעדרות כזו, כשהיא נמשכת פחות משלושים יום ברציפות, אינה מזכה בגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי. היעדרות שכזו לא תפגע בזכויות התלויות בוותק.
מתי היעדרות בשל הריון מזכה בדמי מחלה
אם העובדת אינה זכאית לגמלה מכוח חוק הביטוח הלאומי או לתשלום כלשהו מכוח הסכם או חוזה עבודה, ימי היעדרות יהיו כדין היעדרות מפאת מחלה.
מתי היעדרות בשל הריון היא חופשה ללא תשלום ואינה מזכה בדמי מחלה
מאחר שלעיתים ההיעדרות של עובדת בהיריון נובעת לאו דווקא ממצבה הבריאותי לרגל ההריון אלא מסוג העבודה, אופן ביצוע העבודה או מקום העבודה, נקבע כי עובדת רשאית להיעדר מהעבודה אם אישר רופא כי בשל אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה נבצר מהעובדת לבצע את עבודתה או אם אופי העבודה, סוג העבודה או מקום העבודה מסכנים את העובדת או את עוברה.

זכות היעדרות במקרים אלה תינתן אם המעביד לא מצא לעובדת עבודה חלופית מתאימה אחרת ודינה של ההיעדרות כדין חופשה ללא תשלום והזכויות התלויות בוותק.
מהי שמירת הריון
"שמירת הריון" היא היעדרות מהעבודה מפאת אחד משניים:
  • מצב רפואי הנובע מההיריון
  • סוג העבודה, מקום ביצועה של העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה או את עוברה. התיקון של חוק הביטוח הלאומי מעגן מדיניות שביצע המוסד בפועל, בשים לב לפסיקת בית הדין לעבודה בעניין זה.
היעדרות בעקבות הפלה
עובדת שהפילה רשאית להעדר מעבודתה שבוע לאחר ההפלה, ועל פי אישור רפואי – עד ששה שבועות. היעדרות כזו מזכה בדמי מחלה.
גמלה לשמירת הריון
הזכאות לגמלה לשמירת הריון קמה לאחר תקופה של 30 ימי היעדרות, שבה נאלצת העובדת להפסיק את עבודתה בזמן ההריון עקב סיכון רפואי לה או לעובר, הנובע מן ההריון. היעדרות כזו מזכה בגמלה לשמירת הריון מן המוסד לביטוח לאומי.
היעדרות חלקית לשמירת הריון - אינה מזכה בגמלה חלקית
חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטחת הנמצאת בשמירת הריון שלושים ימים ברציפות תהיה זכאית לגמלה. ומה עם ההיעדרות חלקית? כלומר, הרופא נתן אישור לעבוד פחות שעות. האם על המוסד לביטוח לאומי לשלם?
בית הדין הארצי לעבודה שינה הלכות קודמות בעניין וקבע כי היעדרות מהעבודה לעניין שמירת הריון בגין מצב רפואי המסכן חיי האישה או עוברה, היא היעדרות מהעבודה על בסיס יומי ולא על בסיס צמצום היקף שעות העבודה בכל יום (עב"ל (ארצי) 746/08 המוסד לביטוח לאומי נ' פזית סאיג- אבוקסיס, ניתן ביום 15 בדצמבר 2009).

זכויות במהלך הריון

מתי צריך להודיע על ההריון? האם באמת אסור לפטר בהריון? ואם המעביד מבקש לפטר, האם יש סיכוי שיקבל אישור ממשרד הכלכלה בלי לערב בעניין את העובדת?   המשך קריאה »

מתי להודיע על הריון

עובדת צריכה להודיע על הריונה בחודש החמישי. מרגע ההודעה אין להעסיקה בשעות נוספות, בשעות המנוחה השבועית ובעבודת לילה   המשך קריאה »

עבודות אסורות או מוגבלות בהריון

אישה בגיל הפוריות ובהריון לא תיחשף בעבודתה לקרינה, בתקופת ההריון וההנקה, בשיעור העולה על הקבוע בתקנות ולעבודה עם חומרים מסוכנים: בנזול, זרנוך ותרכובותיו, מתיל כספית.   המשך קריאה »

טיפולי פוריות - שאלות ותשובות

בדף הבא תוכלו לקרוא תשובות לשאלות נפוצות בנושא טיפולי פוריות ופיטורים בטיפולי פוריות   המשך קריאה »

למצוא עבודה בהריון

למצוא עבודה בהריון זה קשה, בין היתר בשל העומס המשפטי המוטל על מעביד. הפתרון האפשרי: הסכם לתקופה קצובה   המשך קריאה »

זאת לא חופשת לידה לגברים

מה יש בהצעה לתת חופשת לידה בת שמונה ימים לגברים (בינתיים לא עברה)   המשך קריאה »

פיטורים בגלל העדרויות למחלת ילד - אפליה

פיטורי עובדת כי היא נעדרת בגלל מחלת ילד זו אפליה. בית הדין העדיף את האינטרס של התובעת, אם חד הורית, מהאינטרס של המעביד לעבודה רצופה   המשך קריאה »

זכויות לאחר הלידה

על אורכה של חופשת הלידה, מתי צריך להודיע למעביד שחוזרים, הזכות לפיצויי פיטורים כשמתפטרים, על חופשה ללא תשלום ושעת הנקה   המשך קריאה »

חופשת לידה או "תקופת לידה והורות"

עובדת זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות , מהם 15 שבועות בתשלום. מתי צריך להודיע אם רוצים לחזור לפני 26 שבועות, זכויות אב לחופשת לידה   המשך קריאה »

התפטרות לצורך טיפול בילד

התפטרה עובדת, תוך תשעה חודשים מהיום שילדה, על מנת לטפל בילדה, יראו את התפטרותה כפיטורים והיא תהא זכאית לפיצויי פיטורים.   המשך קריאה »

זכויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום ושעת "הנקה"

היעדרויות לאחר חופשת הלידה: חופשה ללא תשלום, הזכות לעבוד שעה פחות ("שעת הנקה"), מתי גם עובד זכאי   המשך קריאה »

זכותה של אם לדמי אבטלה

ככלל, עובדת המתפטרת לצורך טיפול בילד זכאית לפיצויי פיטורים - אך לא לדמי אבטלה   המשך קריאה »

היעדרויות ואיסור פיטורים - זכויות בטיפולי פוריות

עובדת העוברת טיפולי פוריות רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. ימי ההיעדרות מזכים בדמי מחלה   המשך קריאה »

חופשת אבהות

עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com