21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון
בדיני עבודה
הטרדה מינית,
אפליה בעבודה
אודות »

תמשיכו לאסוף ראיות. גם הקלטות

"אכן יש טעם לפגם בהקלטה סמויה של המעסיק", כתב שופט בית הדין לעבודה בתל אביב שמואל טננבוים, בפסק דין שבו קיבל את תביעתה של עובדת וחייב את עיתון המודיע לפצותה בסכום של 84,000, לאחר שפוטרה שלא כדין לאחר בסיום חופשת הלידה.

הוכח כי כבר במהלך חופשת לידה, הודיע לה המעסיק כי החליט לפטרה והציע לה להתפטר מיוזמתה ולקבל תשלום כספי. כשסירבה ושבה לעבודה, היא הועסקה בתפקיד זוטר יותר ופוטרה במהלך התקופה שאסור לפטרה.
קיראו עוד:
פיטורים לפני חצי שנה בעבודה >>
ראיות בתביעת הטרדה מינית >>
פיטורים אחרי חופשת הלידה >>

הדברים הנ"ל שנאמרו לעובדת בחופשת הלידה הוקלטו. באותן שיחות שהוקלטו נאמרו הדברים שעיקרם מנוגד לחוק עבודת נשים ולפסיקה, שלפיהם: יש להעסיק עובדת בתפקידה לאחר לידה; אין לפדות את התקופה בכסף; העדפת המחליפה היא שיקול לא לגיטימי בפיטורי עובדת לאחר חופשת הלידה והזזתה מתפקידה; ואין להודיע במהלך חופשת הלידה מראש על הפיטורים. הדברים מנוגדים לחובתו של המעסיק לתת הזדמנות אמיתית לעובדת להשתלב בעבודתה לאחר חופשת הלידה.
לא ברור למה בכל זאת מצא השופט לנכון לתת הערתו בעניין ההקלטה.
בית הדין ציטט מדבריו של שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין כי "הקלטת אדם שלא בידיעתו נגועה ככלל בפגם מוסרי, שלמותר להכביר עליו מילים; הרי שיחה בין אדם לחברו אינה כלל מיועדת להקפדה 'משפטנית' על כל מלה, בידיעה שהיא תשמש חומר ראייתי בהליך כזה או אחר. המקליט ועושה בכך שימוש, הריהו עושה ככלל מעשה אשר לא יעשה "ברשות התורה" להבדיל, ויחשוב כל אחד מאיתנו מה היה הוא חש אילו נודע לו שהוקלט על ידי פלוני מחבריו לעבודה בלא ידיעתו".

ואולם, דבריו של השופט רובינשטיין בפסק הדין המצוטט נאמרו באופן כללי. השופט רובינשטיין לא שינה את החלטת בית המשפט המחוזי, שסבר, בהתייחסו לסוגיית ההקלטה, כי בנסיבות שעניינן עובדת המסוכסכת עם הממונים עליה ונמצאת בעיצומו של הליך משפטי הנסב על אותה סוגיה, אין למנוע ממנה את האפשרות להוכחת טענותיה באמצעות הקלטת הממונה עליה שלא על דעתה.
בפס"ד אחר מתח בית הדין ביקורת על הטענה של המעסיק כי הקלטה מנוגדת לתום לב: מדובר בקו הגנה בלתי ראוי
בפסק דין אחר שבו נטען לאפליה בקבלה לעבודה מתח בית הדין (השופט שגב) ביקורת על עצם העלאת טענות של חוסר תום לב לגבי מי שמקליטה שיחות עם מעסיק פוטנציאלי. נקבע שמדובר בקו הגנה בלתי ראוי, שלווה בהכפשות גסות ומקוממות כלפי התובעת ודומה כי היוצרות התהפכו- המעוול שם עצמו כקורבן".
אז מעכשיו נאמר לעובדות היזהרו לכן בהקלטה, ייתכן שבית הדין לא יאהב את זה?
קשה לי להמליץ כך, מה גם שהדברים של השופט טננבוים לא נאמרו באופן מנומק ומבוסס. ידוע שתביעות על אפליה בעבודה קשות להוכחה, כך שנראה לי עדיף לקבל פרצוף חמוץ מבית הדין מאשר להגיש תביעה ללא ראיות. או לוותר מראש על האפשרות להוכיח את האפליה.
בית הדין הארצי קבע תקדים משפטי על סמך הקלטה ולא מצא בכך פגם. להיפך
תארו לכם את מרגלית אפלבוים למשל.

בשנת 1996 הגיעה אליי מרגלית אפלבוים בתחילת ההריון וסיפרה שמפטרים אותה לאחר שהודיעה על ההריון כשעבדה פחות מחצי שנה. מרגלית הקליטה את הדברים שאמרה לה המעסיקה, ואלה שימשו את בית הדין הארצי לעבודה בפסיקה התקדימית שלפיה אין לפטר אשה מחמת הורות, גם אם היא עבדה פחות מששה חודשים במקום העבודה. אלו הדברים שאמרה המעסיקה למרגלית שנכתבו בפסק הדין של בית הדין הארצי:

"אני אומרת לך את זה בשיא גילוי הלב..... אני עכשיו רואה 9 חודשים אני אוכלת לוקשים. זה היה ברור לי לגמרי, שכל יום שני וחמישי יופיעו לי אישורים רפואיים...זה חבל לי מאד, אני טוב מאד הערכתי את העבודה שלך, אני אהבתי מאד לעבוד איתך...., אני לא מוכנה, ש-9 חודשים עכשיו, כל הזמן יהיה לי סיפור פה. ואין לי שום התחייבות שהסיפור הזה לא יהיה. ומה אני צריכה עכשיו לשבת 9 חודשים ולחשוב, שאת כל יום שני וחמישי תתקעי לי ברז?
אני עשיתי את הצעד הזה מהר, כדי שלא תוכלי להגיד לי שאני לא יכולה לפטר אותך או לא, זה הכל. אמרתי לך שאני לא רואה הריון כמחלה. אמרתי לך את זה. למרות שזה הרגיז אותי מוות, כי את באת והתחייבת על משהו. אז, בסדר, לא עמדת בהתחייבות שלך, ואני צריכה עכשיו לסמוך עלייך על כל הדברים האחרים. תארי לך מחר את באה אליי, ותגידי לי ככה 'יש לי שמירת הריון שבועיים', ואחרי זה תחזרי ו'יש לי עוד שמירת הריון..... אני לא מוכנה אהיה לשלם משכורת, ולא אכפת לי אם אני אגרר למשפטים. אין לי בעיה עם זה בכלל, אני בעניין הזה קשוחה לאללה. ואני מנתקת עצמי מכל הרגש. אני לא מוכנה לסיפור הזה שכל יום שני וחמישי אני אצטרך לנהל איתך מאבק שאת באה או לא באה... יש בעיות הריון אין בעיות. לא מוכנה לזה. אני אומרת לך בגלוי, אני גלויה איתך עד הסוף, מרגלית. אני אכלתי את זה פעם אחת, פעם אחת אכלתי את זה בגדול, זה עשתה לי עובדת אצלי במשרד, ואני לא אעבור את זה עוד פעם".

בית הדין הארצי לא הסתייג מההקלטה, נהפוך הוא. בית הדין קבע כי "עניין לנו במקרה נדיר, במסגרת הליך שעניינו בטענה לאפליה בעבודה בו התשתית העובדתית שנפרשה בפני בית הדין קמא כמו גם בפנינו, מדברת בעד עצמה - תרתי משמע".

לסיכום:
אז נכון, להקליט זה לא נעים, אף אחד לא אוהב לשמוע את עצמו מוקלט. דרך חתחתים עוברת על מי שמנהלת תביעה על אפליה בעבודה, או הטרדה מינית בעבודה. רובן מעולם לא החזיקו מכשיר הקלטה וגם מגיבות בהסתייגות כאשר אני מייעצת להקליט. עצתי בעינה עומדת. איספו ראיות.

פיטורים בהריון של עובדת פחות מחצי שנה

פיטורים בגלל ההריון לפני חצי שנה הם אפליה. הדגש: בגלל ההריון   המשך קריאה »

פיטורי עובדת שניהלה רומן עם הממונה

מגיעות אליי עובדות שמדווחות על רומן עם הממונה. רומן בהסכמה, ללא ניצול קשרי מרות. אין להן טענה של הטרדה מינית. אבל מה קורה אם לפתע מודיע הארגון שבני...   המשך קריאה »

אין תוקף לוויתור על הזכות לשוויון

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע כי אין תוקף לחתימה של עובד על מסמך, שבו הוא מוותר על הזכות לשוויון.   המשך קריאה »

אפליה מחמת מין והורות

ה"שוויון" מחזיק מעמד, פחות או יותר, עד שאשה מחליטה להיות אם. אז פוגשים באפליה   המשך קריאה »

אפליה בשל גיל

לא רק נשים צעירות מופלות. מגיעות אליי נשים שקיבלו הודעת פיטורים מהממונה הצעיר שלהן בעבודה, שרוצה "להצעיר" את הארגון   המשך קריאה »

אפליה בקבלה לעבודה

עובדת לא צריכה לגלות בראיון העבודה שהיא בהריון, כך לפי חוק. אבל יש כאלה שמרגישות שזה נכון והגון להודיע. מה קורה כאשר מקום העבודה מחליט שלא לקבל לעבודה...   המשך קריאה »

פס"ד תקדימי: לא צריך לצרף ראיות לכתב התביעה

האם תובעת צריכה לצרף לתביעתה הקלטות להוכחת האפליה? בית הדין הארצי בפסק תקדימי בערעור שהיגשתי קבע שלא   המשך קריאה »

אפליה על רקע השקפת עולם

פסק דין המבהיר מהי אפליה על רקע השקפת עולם. בית הדין: הגנת המחוקק מפני אפליה מחמת השקפה לא נועדה להשקפת אדם אשר נצורה בלבו אלא באה לעגן את...   המשך קריאה »

איסור להפלות בשל מקום מגורים

מדצמבר 2014 הוספה עילת אפליה חדשה: מקום מגורים.   המשך קריאה »

שאלות על הריון בראיון עבודה

לשאול על הריון בראיון עבודה זה אסור. מה עושים אם בכל זאת שואלים?   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com