תפריט
21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון
בדיני עבודה
הטרדה מינית,
אפליה בעבודה
אודות »
הטרדה מינית בעבודה
מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה
הטרדה מינית בעבודה - שאלות ותשובות
הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות
יחסי מרות בעבודה
רומן בעבודה או ניצול מרות?
הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות
תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה - הפיצוי
ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד
הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה
מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה
הטרדה מינית מילולית
הצעה מינית חד פעמית - התנהגות מבזה ומשפילה?
הטרדה מינית: מהי התנכלות
עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית
הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?
מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה על הטרדה מינית
בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה
בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב
הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו
הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה
אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית
פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד
הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה
גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון
300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה
הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית
מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)
"מוגנות" היא לעיתים מילה גסה: בית הדין החזיר עובד לתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית
התיישנות בתביעות על הטרדה מינית
ראיות בתביעת הטרדה מינית
ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה
השופטת ורדה וירט לבנה בהרצאה על תפקיד בית הדין במניעת הטרדה מינית
פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה
החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית
פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית
החוק למניעת הטרדה מינית - נוסח החוק
תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית
20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית
פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית
פיצוי כספי, לא דמי שתיקה
הטרדה מינית: גם בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום
הטרדה מינית בהייטק

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשעובדת במקום העבודה מרגישה הטרדה, השאלה הראשונה היא האם זו בכלל הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית. אם זו רק התנהגות מילולית מעליבה מצד חבר לעבודה, אפשר לקרוא לזה הטרדה מינית? אם זו הצעה מינית שלא הגיבה עליה, שתקה, או התעלמה, מדובר בהטרדה מינית?
משנה אם זה בוס או חבר לעבודה? ואם העובדת הסכימה להצעה המינית, איך אפשר לטעון להטרדה מינית?

קיראו עוד באתר עו"ד מיה צחור:


ברוב המקרים, קובעת הפסיקה, התשובה לשאלה אם היתה או לא היתה הטרדה מינית, פשוטה וברורה. אולם יש לא מעט מקרים גבוליים, שהם ספק הטרדה אסורה ספק התנהגות קבילה. במקרים כאלה התשובה לשאלה אם מדובר בהטרדה מינית, תלויה במכלול הנסיבות של כל מקרה. 
השאלה אם מעשים מסוימים הם הטרדה מינית פסולה או שמא מדובר בהתנהגות לגיטימית נבחנת לפי ההקשר שבו בוצעו המעשים, טיב היחסים בין הצדדים ומכלול נסיבות העניין בכל מקרה לגופו.

באתר אני מנסה לעשות סדר בדברים, לתת את החוק כלשונו ולצידו דוגמאות ומקרים מהפסיקה ומניסיוני. בדף זה ראו ההגדרות באופן כללי. כמובן שהדברים הם לאינפורמציה כללית בלבד, ולא במקום ייעוץ משפטי לפי נסיבותיו של המקרה.

בחוק למניעת הטרדה מינית יש שש הגדרות להטרדה מינית (ההגדרות מהחוק מסומנות בצהוב):

1. סחיטה באיומים כמשמעותה בחוק העונשין כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

זוהי עבירה שאינה קשורה בהכרח לעולם העבודה, כאשר אדם מאיים על אחר בקיום יחסי מין, זו הטרדה מינית. לדוגמא: אם לא תישאר איתי בקשר אני אגע בך במקום העבודה.
  
2. מעשים מגונים כמשמעותם בחוק העונשין.

מעשה מגונה לפי ההגדרה הוא "מעשה שמטרתו גירוי, סיפוק, או ביזוי מיני". למשל: עובד או ממונה הנוגע בעובדת לשם גירוי מיני או החושף את עצמו בפניה, בלא הסכמתה. 
נשיקה בלחי זה מעשה מגונה? גירוד איברים מוצנעים?
המבחן אם מעשה נחשב למ"מעשה מגונה" לפי החוק, הוא האם מדובר במעשה "שמטרתו גירוי, סיפוק, או ביזוי מיני", לשון חוק העונשין. כך שתלונה על גירוד איברים או אפילו נגיעה שאינה מינית (למשל נשיקה בלחי ליום ההולדת) זה לאו דווקא הטרדה מינית.
גם אינוס ומעשה סדום מהווים הטרדה מינית
על אף שהמונחים "אינוס" ו"מעשה סדום" אינם מופיעים במפורש בהגדרות החוק, פסיקת בית הדין הארצי לעבודה קבעה כי ניתן ואף ראוי להגדירם כהטרדה מינית, גם אם נכונה הטענה כי המחוקק לא התכוון להגדירם כך. בית הדין הסביר זאת בכך שתכלית החוק למניעת הטרדה מינית היא למנוע מעשי הטרדה מינית מכל רמות החומרה. בהקשר זה אתם מוזמנים לקרוא את מאמרה של סגנית נשיא בית הדין הארצי לעבודה, השופטת ורדה וירט לבנה, אשר כתבה מדוע אין להוציא מתחולת החוק גם מקרים של יחסי מין מלאים, והתבססה במאמרה על שני תיקים בתביעות אשר היגשתי בבתי הדין לעבודה ושהתנהלו בדלתיים סגורות.

3. הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות.

אם ממונה מציע הצעה לקיום יחסי מין, זה ייחשב להטרדה מינית רק אם היתה הצעה נוספת. כלומר, צריכות להיות שתי הצעות מיניות לפחות (ולא הצעה בודדת) על מנת שהצעתו תיחשב להטרדה מינית.
כשמדובר בממונה לא צריך להביע סירוב, או להגיד "לא", על מנת שהצעתו השניה תיחשב להטרדה מינית.
עמית לעבודה מציע הצעה מינית
אם עמית לעבודה, שאינו ממונה, מציע הצעה מינית, צריך לסרב, להגיד "לא", על מנת שהצעתו השניה תיחשב להטרדה מינית.
אז מה, אי אפשר לחזר בעבודה, הרי אתן תמיד אומרות "לא" ואחר כך מסכימות?
מותר לחזר, אסור להטריד. מותר להציע, אבל אסור לפגוע ולפלוש לפרטיות של אחר. לכן מוטלת על נשים אחריות להבהיר באופן ברור את עמדתן. כשמדובר בעמיתים, בלי ביטוי כזה מצידן, לא נאמר שהיתה הטרדה מינית.
הממונה מציע הצעה מינית, העובדת לא מגיבה
מנהל המציע פעמיים הצעה בעלת אופי מיני למי שכפופה לו, התנהגותו תיחשב להטרדה מינית. ואם אותה עובדת נאלמת דום, מסמיקה בלי לאמר מילה, מחייכת במבוכה, מבקשת בעדינות להפסיק - גם במקרים אלה זו הטרדה מינית.

החוק נותן הגנה למי שנמצא בעמדה חלשה יותר במערכת יחסים של כפיפות או תלות. אפשר לאמר שהוא מגלה הבנה למי שבמצבים כאלה אינה יכולה לבטא התנגדות. נשים מדווחות על תחושת אשמה על כך שלא הגיבו בתקיפות, שלא הראו התנגדות. עדיין, מדובר בהטרדה מינית, וזכותן להתלונן.
העובדת מסכימה להצעה המינית של הממונה
האם היא נענתה בהסכמה מלאה ומתוך רצון חופשי? אם היענותה היא תוצאה של חוסר יכולתה להגיב; או הידיעה שאם לא תשתף פעולה, תפוטר; או הפחד מאישיות חזקה כמו הממונה; או הפחד מהתנכלות – מדובר בניצול יחסי מרות.

קיראו עוד באתר עו"ד מיה צחור:
העובדת נענית להצעה המינית, מאוחר יותר היא מסרבת
אם העובדת מסרבת להצעה המינית לאחר שכבר בעבר הסכימה, והממונה ממשיך ומציע שוב, זו עילה להטרדה מינית.
אז החוק הזה שם קץ לאפשרות של רומן בין בוס למזכירה? הרי היו פעם הרבה חתונות כאלה
בית הדין הארצי לעבודה קבע כי קשר במתחיל ביחסי כפיפות יכול להיות כשר בתנאים מסוימים, ולא ייחשב להטרדה מינית אסורה. אם הבוס ידווח במקום העבודה על הקשר וגם יפעל לביטול המרות. הדברים האלו רלוונטיים במקומות עבודה גדולים. במקום עבודה קטן, נניח משרד, אין משמעות לא לדיווח ולא לביטול המרות. ועדיין, קשר אמיתי, חופשי, שאינו קשור בניצול מרות, שיש בצידו כבוד הדדי – לא ייחשב להטרדה מינית.
הצעה "מנומסת", לא בוטה, לקשר מיני, למשל: "אני רוצה שתהיי חברה שלי"
ניסוח הדברים על ידי הממונה לא היה בעל אופי מיני בוטה ומפורש, והדברים נאמרו בצורה מנומסת יותר, בלשון "אני רוצה שתהיי חברה שלי". נוסח כזה יכול להשתמע לשתי פנים. לפרשנות המילים יש להוסיף את התנהגות הצדדים, הנסיבות ואף את ההתייחסות למגזר אליו משתייכים שני הצדדים ואופיו.

כותבת האתר, עו"ד מיה צחור, 21 שנות ניסיון בתביעות הטרדה מינית בעבודה.
אודות   |   פניה לייעוץ משפטי

הדברים לא נאמרו באופן שניתן לפרשו כהצעה תמימה לחברות אפלטונית וידידות שבין שני חברים לעבודה. ראיה לכך ניתן למצוא בדברי העובדת, כי היא מעוניינת ביחסי הידידות עימו כאח, ובסירובה העיקש להצעותיו. העובדה שההצעה הייתה בלשון מנומסת ולא בוטה, אין בה כדי להפחית מחומרת המעשה ומהגדרתו כהטרדה מינית.
יתכן שבמגזרים ובתרבויות מסוימות, כמו המגזר הערבי אליו משתייכים הצדדים, הצעה מסוג כזה יש ותיעשה בלשון יותר מעודנת מהמקובל כיום. לשון "חברות" יכולה בקונוטציה או בחברה מסוימת להסתיר מאחוריה גם כוונה ליצור קשר אישי-אינטימי. בית הדין קבע כי זה מסוג ההטרדות המיניות הקלות, לא מדובר במקרה חמור של הטרדה מינית - מה שמשליך על הפיצוי הכספי.
הצעות חוזרות - אם הממונה הציע כמה פעמים באירוע אחד זו הטרדה מינית? או שצריך כמה אירועים?
לפי לשון החוק למניעת הטרדה מינית, צריך כמה הצעות מצד ממונה כדי שהתנהגותו תיחשב להטרדה מינית. הצעה אחת לא מספיק. ונניח פגישה עם ממונה שבה הוא מציע הצעה מינית ואומר אותה כמה פעמים, האם אלו "הצעות חוזרות"?

בית הדין הארצי לעבודה התייחס לשאלה זו וקבע כי "הצעות חוזרות" או "התייחסויות חוזרות" יכולות להתרחש במהלך אירוע אחד ואין צורך במספר אירועים כדי להקים את אלמנט ה"חזרה" הקבוע בחוק למניעת הטרדה מינית.
   
4. התייחסויות חוזרות המופנות לאדם המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעוניין בהתייחסויות האמורות.

התייחסויות, כלומר לא הצעות מיניות, אלא התייחסות מילולית מינית. למשל, את מאחרת לעבודה, בטח היה לך לילה סוער. גם כאן כאשר מדובר הממונה, אלו צריכות להיות התייחסויות חוזרות, לפחות שתיים, ואין צורך בתגובה כדי שההתייחסות השניה תהיה הטרדה מינית. עם עמית לעבודה זה אחרת. צריך להעמיד אותו במפורש על חוסר ההסכמה או אי שביעות הרצון מהתייחסותו המינית.
בדיחות גסות זה הטרדה מינית?
לפעמים כן. פסק דין קבע כי הטרדה מינית אינה מקבלת הכשר נורמטיבי משום שהדברים נאמרו לכאורה בצחוק, או משום שבמקום העבודה מקובלת התנהגות חופשית בתחום המין. לאחרונה נקבע כי לא כל הלצה, מחמאה או בדיחה מינית חסרת טעם יבואו בגדר המונח הטרדה מינית.

כל מקרה לגופו לפי נסיבותיו וההקשר הכללי.
הבוס נוהג להתבונן בחומר פורנוגראפי בנוכחות העובדת
המונח "התייחסות" כולל מוצגים חזותיים, תמונות בעלות אופי מיני התלויות במקום עבודה. גם הפניה (התייחסות "מופנות" לאדם) לא צריכה להיות ישירה כלפי האדם. לפי הפסיקה, החוק ביקש להוציא מגדר החוק מעשים הקשורים ביצירת "סביבה עוינת" כגון תליית תמונות פורנוגרפיות או התבדחויות מיניות בין עובדי המשרד הגברים על מיניותה של אחת העובדות, בנוכחותה, אך לא ישירות כלפיה.

5. התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו לרבות נטייתו המינית.

די בהתייחסות אחת שהיא מבזה או משפילה, כדי לבסס עילה של הטרדה מינית. דוגמא מפסיקת בית הדין לעבודה בתל אביב. ממונה אמר לעובדת בהקשר של עבודה "תקשיבי טוב, גם אני יאנוס אותך ואמרוט את שערותייך את לא תדברי עם אף אחד". בית הדין האזורי קבע כי אמירה זו מהווה הטרדה מינית.
בית הדין הסביר כי ההתבטאות באה על רקע רצון הנתבע להבהיר לתובעת את "מיקומה" בסביבה ההיררכית של העבודה. השימוש במילה "אונס" הינו שימוש באלימות מילולית, אך אין לקרוא לתוך ההתבטאות איום או כוונה כלשהי לאנוס את התובעת או למרוט את שערותיה. זו אינה אמנם הטרדה מינית במובן הקלאסי, אך היא נכנסת להגדרה החמישית של החוק.
התייחסויות לא מילוליות: מבטים, קריצות, בהיות
נשים מדווחות על התייחסויות מיניות שאינן מילוליות, משפילות לא פחות, כמו מבטים חודרים, נעיצת מבטים ממושכים בחזה. מניסיון, קשה ביותר להתמודד עם הטרדה מסוג זה, גם מבחינת היכולת להפסיקה וגם מבחינת אפשרויות התלונה על הטרדה מינית.
הצעה חד פעמית לקיום יחסי מין עם עובדת - האם התנהגות מבזה או משפילה?
בתביעה שעסקה בעניין קבע בית הדין האזורי לעבודה כי לא מדובר בהתנהגות מבזה או משפילה ולכן זו לא הטרדה מינית. על קביעה זו הוגש ערעור ובית הדין הארצי לעבודה השאיר את השאלה הזאת בצריך עיון, כלומר אין על כך קביעה משפטית.

אני סבורה כי בנסיבות מסוימות הצעה חד פעמית אל תיכנס להגדרה של "הצעות חוזרות" אבל יש בה משום התנהגות מבזה. למשל, הגיעה אליי עובדת ממוצא רוסי, בשכר מינימום, שהמעביד הושיב אותה משרדו והציע לה, פעם אחת, לקיים איתו יחסי מין. העובדת לקחה את רגליה ולא חזרה לשם יותר. איני יכולה לראות איך מקרה כזה לא יוגדר כהטרדה מינית. נכון, לא הצעות חוזרות, אבל כן התנהגות מבזה ומשפילה.

6. פרסום תצלום, סרט או הקלטה, המתמקד במיניותו של אדם, ללא הסכמתו לכך

תיקון מס' 10 לחוק למניעת הטרדה מינית (דצמבר 2013) קובע , כי הגדרת "הטרדה מינית והתנכלות" תחול גם על פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם (לרבות עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם), המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום.

הטרדה מינית בעבודה - שאלות ותשובות

שאלות נפוצות על הטרדה מינית בעבודה, ושאלות שאני מקבלת במשך השנים. התשובות נועדו לאינפורמציה כללית, לא במקום ייעוץ משפטי   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

שלוש אפשרויות לנפגעת הטרדה מינית במקום העבודה והיא יכולה לממש את כולן: תביעה כספית על הטרדה מינית, תלונה במקום העבודה, תלונה במשטרה   המשך קריאה »

יחסי מרות בעבודה

מתי מערכת יחסים בהסכמה בין מנהל לעובדת הכפופה לו נחשבת להטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות בעבודה?   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

מתי רומן בעבודה ייחשב בעצם להטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות, ומה קורה כאשר הרומן מסתיים. הסברים ופסקי דין   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

דברים שנשאה הד"ר צביה זליגמן, פסיכולוגית קלינית, בכנס הטרדה מינית שארגנתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה - הפיצוי

120,000 שקל, זהו סכום הפיצוי הכספי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בתביעה על הטרדה מינית בעבודה. ואפשר לעיתים להכפיל במספר הההטרדות   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה: למה כלי התקשורת שולחים עובדת לפוליגרף לבדוק אם פחדה מהבוס השר   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

ההבדל בין תלונה במשטרה לבין תביעה כספית על הטרדה מינית   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

יתרונה של התביעה הכספית על תלונות במשטרה   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית

האם לקרוא לעובד "הומו" זו הטרדה מינית מסוג "התייחסות מבזה ומשפילה". על בדיחות גסות, הצגת סרטי פורנו ודיבורים סקסיסטיים כהטרדה מינית. פסקי דין בנושא הטרדות מילוליות   המשך קריאה »

הצעה מינית חד פעמית - התנהגות מבזה ומשפילה?

הצעה חד פעמית ליחסי מין: האם אפשר להגדירה כהטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה?   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

התנכלות יכולה להיות בגלל סירוב להצעות מיניות, בגלל תלונה על הטרדה מינית ובשל סיוע לעובד שהגיש תלונה   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

לעיתים מקום העבודה הופך קר ומנוכר לאחר תלונה על הטרדה מינית. לכאורה הכול בסדר, ההטרדה המינית הופסקה, התלונה טופלה, אבל איכשהוא כבר לא רוצים להיות ושוקלים התפטרות. מלכוד   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה במקום העבודה, תוך כדי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי העבודה   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה על הטרדה מינית

  המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בירור על הטרדה מינית במקום העבודה מתחיל בדרך כלל בתלונה מצד העובד/ת המוטרדת. ומה אם אין תלונה ויש שמועות על הטרדה? או שהעובד/ת ביקשו לא לברר?   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

בירור תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה שלב אחרי שלב, חובות האחראית וחובות המעסיק   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

מתי אפשר לתבוע מעסיק על הפרת חובותיו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית? האם חייבים להוכיח הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

עובד תבע באמצעותי את מקום העבודה על הפרת חובותיו בבירור תלונה על הטרדה מינית. בית הדין חייב אותו לתבוע גם את המטרידה   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

מה חובות המעסיק בקשר למינוי אחראית על הטרדה מינית במקום העבודה   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

תביעות כספיות על הטרדה מינית יכולות להסתיים בפשרה כספית לפני תביעה, עם מקום העבודה, עם המטריד או עם שניהם. הנה כמה דוגמאות   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

דרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית בעבודה, לפני שמגישים תביעה, אינה בהכרח סחיטה   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

הליך משפטי מול מטריד יכול להיות סוג של חוויה מתקנת למתלוננת. במאמר אני מתארת הליך של גישור בענייני הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

התובעת, עובדת סיעודית ממולדבה, זכתה במלוא תביעתה. על הטרדה מינית בעבודה בית הדין פסק לה פיצוי מקמסימלי על כל מעשה מגונה ואינוס והעיר שאם היתה תובעת יותר, היה...   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

מתווה הדיון המומלץ בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית בבית הדין האזורי לעבודה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

הנסיון מלמד: צריך להוציא מידי מעסיקים את מלאכת הבירור של תלונות על הטרדה מינית במקומות עבודה. מעסיק הוא לא בית משפט   המשך קריאה »

"מוגנות" היא לעיתים מילה גסה: בית הדין החזיר עובד לתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית

בתיק שייצגתי העובד, בית הדין ביטל החלטת מנהל לשלול סמכויות מעובד שננזף על אי העמדת גבולות בשיח במחלקתו והורה על פיצוי כספי של 92,000 שקל   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

ביום 1 בינואר 2012 הוארכה ההתיישנות על תביעות הטרדה מינית משלוש שנים לשבע. מה התיישן ומה לא   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

יומן, אסאמאסים, הקלטות. נטל ההוכחה בתביעות הטרדה מינית אינו גבוה מאשר בתביעות רגילות   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

יש לי קייס, אומרים לי בטלפון, כמה עולה ייצוג בתביעה? למה כל כך חשוב להתייעץ לפני שעושים צעד כלשהו בעניין הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

השופטת ורדה וירט לבנה בהרצאה על תפקיד בית הדין במניעת הטרדה מינית

במרס 2008 ניתן פסק הדין התקדימי שיחסים בין ממונה לכפופה חזקה עליהם שהם ניצול יחסי מרות. בכנס שארגנתי בנושא באוניברסיטה העברית, נשאה דברים שופטת בית הדין הארצי ורדה...   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

כאשר מנהל נמשך לסגניתו, מי מהשניים צריך לפנות את מקומו אם לא יכולים לעבוד יחד - האם האדם שייצרו גובר עליו או שמא מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

הנוסח המלא של החוק למניעת הטרדה מינית, תקנות הטרדה מינית והתקנון הטרדה מינית שתלוי במקומות העבודה   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת לא התלוננה, תלונתה במשטרה נסגרה, היו לה תלונות קודמות. ובכל זאת בית הדין האמין לה ופסק לטובתה פיצוי   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית - נוסח החוק

  המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

  המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

20,000 שקל הוטלו על מעסיק עורך דין שלא בירר תלונה על הטרדה מינית תוך שהוא לועג לעובדת   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח, בוטה ושוביניסטית היא הטרדה מינית   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

הכותרות מדברות על "דמי שתיקה" למתלוננות כאילו מדובר בעסקה לא כשרה. בהסכם כספי מחוץ לכותלי בית המשפט יש יתרון למתלוננות, שרוצות בכך   המשך קריאה »

הטרדה מינית: גם בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

לבית הדין לעבודה לדון גם בתביעות על בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

האם יש מאפיינים מיוחדים להטרדות מיניות בהייטק? תלונה יכולה למנוע הטרדות מיניות? מתוך דברים שמרתי בכתבת עומק בנושא בדה מרקר   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com