21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
פיטורים אחרי חופשת לידה
מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך
187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה
פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום
על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה
הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה
אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן
פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה
פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה
מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה
פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה
שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני
האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה
100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל
כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה
פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק
פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני
פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה
פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

בחוק כתוב שאסור לפטר 60 יום לאחר חופשת הלידה או החופשה ללא תשלום שלאחר חופשת הלידה. הפסיקה קבעה כי לא רק שאסור לפטר:
  • אין לתת הודעת פיטורים בתקופת ה-60 יום, בוודאי שלא בחופשת הלידה.
  • אסור לפטר או להזיז תפקיד כי מעדיפים את המחליפה.
  • אין לומר לעובדת תחזרי ל-60 יום ואחר כך הביתה.
  • אסור לפדות תקופת 60 הימים בכסף.
  • ובכלל, צריך לתת לעובדת שילדה הזדמנות להשתלב בחזרה, להוכיח עצמה מחדש.
הסברים בהמשך עמוד זה.

לפי החוק אסור למעביד לפטר נשים שילדו 60 לאחר חופשת הלידה. מעבידים רבים חוסכים לעצמם את הצורך להחזיר לעבודה עובדת שהם ממילא מבקשים לפטר, ומעדיפים לשלם לה ששים יום ועוד שלושים יום הודעה מוקדמת. או אומרים לה מראש שהיא חוזרת רק לששים יום, ואז היא לא רוצה לחזור.

בעבר הבעתי את דעתי כי החוק המחייב מעבידים להחזיר עובדת לאחר חופשת הלידה מיותר והוא מאלץ את הצדדים לתקופה שבה הם חייבים ביחסי עבודה. פסק הדין המנחה משנת 2008 נותן שיניים לחוק, מחזק את מעמדן של העובדות שיוצאות לחופשת לידה וקובע כמה הלכות חשובות.
צריך לתת לעובדת הזדמנות להוכיח עצמה לאחר חופשת הלידה
פסק הדין מבהיר כי למעביד אין שיקול דעת אם להחזיר את העובדת בפועל לעבודה. תכלית ההוראה האוסרת על פיטורים נועדה להבטיח את זכותה של העובדת לשוב לעבודתה לאחר תקופה זו על מנת לאפשר לעובדת להשתלב בחזרה במקום העבודה, ולתת לה הזדמנות להוכיח את יכולותיה גם לאחר הלידה. ראו עוד בעניין החובה לתת הזדמנות לעובדת ששבה מחופשת לידה.

קיראו עוד באתר עו"ד מיה צחור:
פסק דין בתיק שייצגתי את העובדת: פיצוי חסר תקדים למנהלת תחנת הדלק הטורים בירושלים, שהתפטרה כי הועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה והוכחה הפלייתה כבר בתקופת ההריון.

לפסק הדין »

אסור לפדות בכסף את התקופה שבה חייבים להחזיר לעבודה
מתן פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים, לרוב, אינו נותן מענה מספיק לנשים אשר מוצאות את עצמן מחוסרות עבודה כאשר עליהן לטפל במקביל ברך הנולד. כך גם מצבה האישי של האישה מקשה עליה בדרך כלל למצוא עבודה חדשה לאחר שפוטרה.
המעביד אומר – תחזרי לששים יום, אחר כך את מפוטרת
כאשר המעביד מציג בפני העובדת את הפיטורים כעובדה מוגמרת, ונותן לה ברירה, או שתחזור לעבוד בפועל בתקופת 60 הימים ואז בכל מקרה תסיים את עבודתה בחברה, או שתקבל תמורה בעד 60 הימים, זאת הפרה של חוק עבודת נשים!

נקבע כי כאשר מציבים בפני העובדת עובדה מוגמרת בפני פיטוריה, אין לצפות ממנה כי תבחר את האפשרות לעבוד בתקופת 60 הימים תוך ידיעה כי גורלה נחרץ בכל מקרה לפיטורים. ברור כי בנסיבות כאלה היא תבחר בפדיון התקופה בכסף על פני עבודה בחברה בתפקיד אחר תוך ידיעה כי אין לה סיכוי להמשיך לעבוד בחברה לאחר תקופה זו. ראו עוד פסק דין על כך שהעובדת לא חייבת לחזור כשהיא יודעת שמפטרים אותה אחרי 60 יום.
המעביד מזמין את העובדת לשיחת פיטורים במהלך חופשת הלידה
פסק הדין קבע כי במקרה הזה המעביד הפר את חובתו לקיים שימוע לעובדת ולתת לה זכות טיעון לפני הפיטורים. כדי לקיים את זכות הטיעון במלואה, על החברה להודיע לעובדת מראש על הכוונה לפטרה, וליתן לה פרק זמן מתאים להתכונן לשיחה ולהכין את טיעוניה כנגד הפיטורים. על החברה להעניק לעובדת את האפשרות לנסות ולשכנע את הממונים עליה לשנות את רוע הגזירה.

בנסיבות המקרה, הוכח כי העובדת כה הופתעה מהודעת הפיטורים, עד שהוכתה בהלם והמלים נעתקו מפיה. היא לא השמיעה במהלך הפגישה ולו טענה אחת נגד הפיטורים, הואיל ולא ניתנה לה הזדמנות אמיתית לכך.

לקיומה של זכות הטיעון במלואה במקרה שבפנינו ישנה חשיבות מיוחדת בשל נסיבות הפיטורים. במקרה הזה, כמו במקרים רבים אחרים, העובדת היתה מצויה במהלך חופשת הלידה, וטרם הפגישה הרגישה בטוחה במעמדה בעבודה. אנשי החברה לא מסרו לה ולו ברמז כי ישנה כוונה להחליפה. ראו פסק דין נוסף שעסק בפיטורים במהלך חופשת הלידה, כלומר, תחזרי, אבל ל-60 יום.
המעסיק שואל את העובדת אם לא יהיה לה קשה להסתדר
מתברר כי העובדת ביקרה בחברה במהלך חופשת הלידה והממונים שאלו אותה - "לא יהיה לך קשה עם תאומים?" או בשיחת הפיטורים: "הנסיבות השתנו, עכשיו יהיה לך קשה עם שלושה ילדים".

בית הדין האזורי קבע כי התובעת הוציאה דברים מהקשרם, וכל שנאמר לה על ידי הנתבעים, נאמר מתוך דאגה, איכפתיות והתעניינות גרידא, ואין בכך כדי לשוות לאמירות אלה מעמד של אמירות סטריאוטיפיות או אמירות מפלות. בית הדין הארצי דחה את המסקנה הזאת וחזר על ההלכה כי עצם האמירות הסטריאוטיפיות מבססות את טענת ההפליה. גם אם האמירות נאמרו מתוך כוונה טובה וכנה, אין הדבר רלוונטי. ספק אם המעביד היה מפנה את האמירות האלה לגבר שהיה צפוי להיות אב לשלושה ילדים קטנים.
ומה אם המעביד מרוצה מהעובדת המחליפה ומחליט להשאירה – תקין?
כאשר המעביד מרוצה מהעובדת המחליפה ומחליט להשאיר אותה ולפטר את העובדת שילדה – האם תקין? הדין קבע כי מדובר באפליה, שכן אלמלא יצאה העובדת לחופשת לידה ומקומה לא היה מתמלא על ידי עובדת אחרת, היא לא היתה מפוטרת. הנה פסק דין נוסף שהטיל פיצוי על מעסיק שהעדיף את המחליפה.
איך אפשר לטעון לאפליה כשבחברה מועסקות נשים רבות שהן אמהות ונשים ששבו לעבודה לאחר חופשת לידה
זו טענה שכיחה ביותר, שאני מוצאת כמעט בכך כתב הגנה שמוגש בתביעות אפליה. פסק הדין קבע שזו טענה לא רלוונטית. במקרה הזה המחליפה היא אפילו אם חד-הורית. על כך אמר בית הדין: העסקת עובדת אחרת, אשר הינה אם חד הורית, אינה מרפאת את הפגם בהתנהגות הפסולה כלפי העובדת בפיטוריה.
החקירה הפלילית במשרד התמ"ת (עכשיו משרד הכלכלה) החליטה שאין עבירה פלילית
פסק הדין קבע כי מסקנותיו של משרד התמ"ת (הכלכלה) מהעדויות ומהחקירות אינן מחייבות את בית הדין בהיבט האזרחי ואין מקום להסתמך עליהן.

כותבת האתר עו"ד מיה צחור. 21 שנות ניסיון בדיני עבודה. לפניות לייעוץ משפטי

187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה

פסק דין תקדימי בתביעה שייצגתי העובדת: 187,000 שקל למנהלת תחנת דלק שהועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

החוק אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחריה. ולפדות בכסף מותר? מדריך   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

מנהלת אזור במנפאואר ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מספר ימים לפני שובה הודיעו לה: תפקידך בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

אין לפטר לאחר חופשת הלידה, אבל גם הרעת תנאים אסור. צריך להחזיר לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, "כי מותר"   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה

העובדת חזרה לעבודה ופוטרה כמה ימים לאחר שחלפו 60 יום מחזרתה מחופשת הלידה. הסיבה: המעסיק מעדיף את המחליפה   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

פיטורים צמצום אחרי חופשת לידה: כשהסיבה לפיטורים היא היעדרות בשל חופשת לידה   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה באותם תנאים   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

גם אם יש שינויים ארגוניים: על המעסיק להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקידה הקבועה שאותו ביצעה לפני כן   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

גם כשיש שינוי ארגוני, התחלף המנהל ומדובר במשרת אמון: על העובדת לשוב לתפקידה אחרי חופשת לידה   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

אמנם צריך להחזיר לאותו תפקיד אחרי חופשת לידה, אבל הנה בית הדין "לא נופל מהכסא" כשמעבירים את העובדת מקום   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך לחלק את תפקידה ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לפני סיום חופשת הלידה מגיעה העובדת לביקור ואז מקבלת רמז עבה שאין לה לאן לחזור ובתום 60 הימים תפוטר   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה - תקין   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התביעה מציבה דרישה בלתי אפשרית ממעסיק, לא לעשות שינוי ארגוני במהלך חופשת לידה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

או שתתפטרי ונשלם לך את המשכורת בתקופה המוגנת, או שתחזרי ותפוטרי.   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

כשמראים את החוק למעסיק, אז התוצאה היא שמעסיק יעשה דברים לפי הספר.   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com