21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »

פיטורים בהריון בהסכם לתקופה קצובה - מתי צריך היתר

פיטורים בהריון המצריכים היתר של משרד הכלכלה הם גם  אי חידוש חוזה לתקופה קצובה במקרים הבאים:
  • חוזה לתקופה קצובה של שנה ויותר.
  • חוזה לתקופה קצובה הפחותה משנה, שהאריך או חידש העסקה קודמת שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה.
כלומר, אם אשה עובדת תשעה חודשים בחוזה זמני, והיא בהריון, לא צריך היתר ממשרד הכלכלה כדי לסיים את ההתקשרות איתה.
אבל אם  מה אם האשה נשכרה לשלושה חודשי עבודה, ואחר כך האריכו את החוזה לעוד שישה חודשי עבודה, אז כבר צריך היתר כדי לא לחדש את ההסכם?
בתי הדין האזוריים קבעו כי במקרה של חוזה לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים, אף שהוארכה, שמגיעה לסיומה, כשאין לצידה ציפייה לחידוש התקשרות אוטומטי, אין מדובר במעשה פיטורים.

הרעיון בסעיפים האלה הוא לתת מענה לסיטואציה בה מעביד מעסיק מראש עובדות לתקופות עונתיות או לתפקידים של מילוי מקום וכי התפקיד או התקן מוגדר מראש, לזמן קצוב.כדי למנוע מצב בו מעסיקים ינצלו את האמור, ויפצלו הסכמי העסקה לתקופות קצובות שכל אחת מהם לא יעלה על 12 חודשים, בא הסעיף השני הנ"ל ומונע סיטואציה כזו.

כך פסק בית הדין לעבודה בתביעתה של עובדת שחתמה על הסכם העסקה קצוב לחצי שנה שהוארך ל-19 ימים נוספים בלבד, לצורך ביצוע חפיפה לעובדת שחזרה מחופשת לידה. כלומר מדובר בהסכם העסקה קצוב לתקופה הפחותה מ-12 חודשים:

בית הדין: התובעת ידעה מראש שהעסקתה לתקופה קצובה בת שישה חודשים לצורך מילוי מקום לעובדת שיצאה לחופשת לידה. הארכת ההסכם לתקופה קצובה ל-19 ימים נוספים, נבעה בשל הצורך לבצע חפיפה לעובדת שחזרה מחופשת הלידה. משכך מדובר על הסכם העסקה קצוב הפחות מ-12 חודשים, שהוארך שלא כדי לעקוף את החוק. ולכן המעביד לא היה צריך לבקש היתר.

בית הדין קבע כי אין לומר שמדובר בחוזה שהאריך העסקה קודמת, שהייתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה, ולכן פיטורי התובעת אינם מצריכים קבלת היתר.

נפסק כי כל פרשנות אחרת יש בה ליצור אפליה בין עובדת אשר הועסקה בחוזה לתקופה קצובה אשר הוארך באופן שמשך ההעסקה במצטבר הינו פחות משנים עשר חודשים, לבין עובדת אחרת אשר הועסקה מראש בחוזה לתקופה קצובה למשך אותה תקופה, הפחותה משנים עשר חודשים.

כך לדוגמא, אין זה סביר שעובדת בדומה לתובעת אשר הועסקה בחוזה לתקופה קצובה למשך ארבעה חודשים אשר הוארך בארבעה חודשים נוספים ובמצטבר עבדה בסך הכול שמונה חודשים, תחסה תחת הגנת החוק, בעוד שעובדת אחרת אשר הועסקה מלכתחילה בחוזה לתקופה קצובה למשך שמונה חודשים לא תוכל ליהנות מההגנה שבחוק.
בית הדין הארצי אישר את פסק הדין
התובעת הגישה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי. התיק הסתיים בפשרה ואולם בית הדין הארצי כתב בפסק הדין כי "על פני הדברים דומה שאין מקום להתערבותנו בפרשנות בית הדין קמא לעניין סעיף 9(ז) לחוק עבודת נשים לגבי העסקה בחוזים לתקופה קצובה הפחותה מ-12 חודשים שאינם ראויים להחשב כפיטורים.     בנסיבות האמורות הוצע לצדדים כי המערערת תחזור בה מהערעור ללא צו להוצאות והמשיבים יוותרו על גביית הסכום שנפסק לזכותם על פי פסק דינו של בית הדין קמא".

פיטורים בהריון - שאלות ותשובות

תשובות לשאלות נפוצות בנושא פיטורין בהריון   המשך קריאה »

פיטורים של עובדת בהריון העובדת יותר מחצי שנה

פיטורים בהריון אחרי חצי שנה בעבודה. הליך קבלת ההיתר, האם שומעים את העובדת, מה הקשר לקיצוצים וידיעת המעביד על ההריון ועוד. מדריך   המשך קריאה »

פיטורים בהריון של עובדת פחות מחצי שנה

פיטורים בהריון של אשה העובדת פחות משישה חודשים, בגלל ההריון, מתי אפליה פסולה   המשך קריאה »

נוהל הבקשה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד התמ"ת

מעביד המעוניין לפטר עובדת בהריון צריך לבקש בקשה להיתר ממשרד הכלכלה ולמסור עותק לעובדת. הנה הנוהל להגשת הבקשה. העובדת צריכה לכתוב מכתב תגובה   המשך קריאה »

היתרון של הסכם זמני למחפשות עבודה בהריון

התועלת שבהסכם לתקופה קצובה לנשים בהריון המחפשות עבודה   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכם? חכו לפני שאתם מראים למעסיק את החוק

כשמעסיק מפטר ללא היתר, למשל, מוטב להתייעץ לפני שמראים לו מה אומר החוק   המשך קריאה »

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט

המעביד מפטר בהריון ואחר כך מתחרט. מה עושים עכשיו?   המשך קריאה »

האם צריך לתת אישור הריון למעביד המבקש לפטר?

אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה לקבלת היתר לפיטורים. עליה להציג אישור רפואי אם היא מתבקשת   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com