21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
הטרדה מינית בעבודה
מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה
הטרדה מינית בעבודה - שאלות ותשובות
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית
ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?
הטרדה מינית: גם בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום
ניצול יחסי מרות
רומן בעבודה או ניצול מרות?
הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות
ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד
הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות
התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטיה מינית: הסבר ופסקי דין
פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית
פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"
פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים
פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית
הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות
תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה - הפיצוי
הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה
300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה
מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה
פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית
הטרדה מינית: מהי התנכלות
עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית
הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?
מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה על הטרדה מינית
בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה
בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב
הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו
הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה
אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית
מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)
פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד
הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה
גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון
הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית
בפסק דין שייצגתי: בית הדין החזיר עובד לתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית
התיישנות בתביעות על הטרדה מינית
ראיות בתביעת הטרדה מינית
ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה
השופטת ורדה וירט לבנה בהרצאה על תפקיד בית הדין במניעת הטרדה מינית
פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה
החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית
החוק למניעת הטרדה מינית - נוסח החוק
תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית
20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית
פיצוי כספי, לא דמי שתיקה
הטרדה מינית בהייטק
300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רווית תכנים מיניים
בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בפסק דין שייצגתי: בית הדין החזיר עובד לתפקידו לאחר בירור הטרדה מינית

מעטים, אם בכלל, פסקי הדין בעניין הטרדה מינית העוסקים בזכויותיו של מי שנגדו הוגשה תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה (קוראים לזה נילון, מי שנגדו מוגשת תלונה). 

בפסק דין תקדימי (בתיק זה ייצגתי את העובד) הורה בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב (14.8.16) להחזיר לתפקידו מנהל בטלוויזיה החינוכית ולפצות אותו בפיצוי בסכום של 92,500 שקל על עוגמת נפש, פגיעה בכבוד והוצאות משפטיות.

בית הדין האזורי בתל אביב קבע כי החלטתו של מנכ"ל הטלוויזיה החינוכית, אלדד קובלנץ, לשלול חלק מסמכויותיו של מנהל הדיגיטל אינה סבירה ואינה מידתית. בית הדין התייחס בגובה הפיצוי לעוגמת הנפש של המנהל כתוצאה מהבדיקה הלקויה והלא שוויונית שביצעה הנתבעת לגבי תלונתו של המנהל בדבר זיוף שעון נוכחות מצד עובדות, שקדמה לתלונתן על הטרדה מינית.
הליך הבירור המשמעתי בנציבות שירות המדינה הוביל למסקנה כי יש לנזוף במנהל על כך שלא הציב גבולות ברורים במחלקתו, נסחף לביטויים שאינם הולמים ושסביבת העבודה כללה התבטאויות גסות. בעקבות כך החליט המנכ"ל שלא להחזיר את המנהל למלוא תפקידו כמנהל הדיגיטל, ולהשאיר את תפעול דף הפייסבוק בידי העובדות שהתלוננו בכפיפות למנכ"ל.
נימוקי מנכ"ל החינוכית: היו יותר "לייקים" כשהמנהל הורחק בבירור, וצריך "מוגנות" לעובדות
כך נימק מנכ"ל החינוכית את החלטתו שלא להחזיר למנהל את מלוא סמכויותיו:
  • בכך שיש להעניק למתלוננות סביבת עבודה מוגנת ומכבדת.
  • ובכך שיש עליה בפרמטרים הכמותיים בתקופת ההפרדה שבה התקיים בירור הטרדה מינית, כלומר היו יותר לייקים.
הנה נימוקי בית הדין לביטול החלטת המנכ"ל ולהטלת פיצוי כספי על עוגמת נפש ופגיעה בכבוד. דברים אלה צריכים לשמש נר לרגליהם של מעסיקים המנהלים הליכי הטרדה מינית. 
שלילת הסמכויות - הנצחת אות הקלון, פגיעה בכבוד האדם ובשם הטוב
החלטת הנתבעת לשלול חלק מסמכויות התובע לאחר שהסתיים ההליך המשמעתי בנזיפה היא החלטה שאינה סבירה ואינה מידתית, בנסיבות העניין. בשלילת חלק מסמכויותיו של התובע לאחר שהסתיים ההליך המשמעתי בגין הטרדה מינית, יש משום הנצחה של אות הקלון שהתנוססו על מצחו ממועד הרחקתו. מדובר בפגיעה בכבוד האדם, שכן יתר העובדים סבורים שהפגיעה הנמשכת בסמכויותיו מקורה בתלונות להטרדה מינית.

עמוד זה מוקדש באהבה
לחברתי היקרה שולי גלנץ
 2016 - 1966 
לבלוג של שולי

בכך אף נפגע שמו הטוב של התובע. שכן במקום שהנתבעת תנקה את שמו מהחשדות להטרדה מינית ותשיבו לתפקידו כפי שהיה ערב ההפרדה לאחר שסיום ההליך המשמעתי הסתיים בנזיפה, החלטתה שלא לעשות כן מנציחה את הפגיעה בתובע הממשיך להיות חשוד בעיני העובדים האחרים כמטריד מינית.
החזרתו של התובע ממועד סיום ההליך המשמעתי בסוף חודש דצמבר 2015 ועד תחילת חודש אוגוסט 2016 פגעה בכבודו כאדם, בשמו הטוב וגרמה לו עוגמת נפש רבה.

"לא מצאנו שיש ממש בטענת הנתבעת ולפיה החלטתה לשלול חלק מסמכויות התובע ולהעבירן לשתיים מעובדות צוות הדיגיטל נבעה מהצורך במתן תחושת "מוגנות" ל'נוגעים בדבר', בטענתה. שכן, לא ברור כיצד נטילת סמכויות מהתובע יכולה לספק לעובדות הצוות תחושת "מוגנות", בשים לב לכך שהתובע הוחזר לתפקידו ולחדרו...שיקול ה'מוגנות' כלל לא עמד לנגד עיני הנתבעת וכי מדובר בנימוק שנטען בעלמא על מנת לנסות ולהצדיק את הפגיעה בסמכויותיו של התובע".

החשש מפגיעה בפעילות צוות הדיגיטל אינו חשש מבוסס
משום שהתובע ננזף על אי העמדת גבולות בשיח הפתוח במחלקה, ואין חולק שעובדות הדיגיטל עצמן נטלו חלק באווירה החופשית שהיתה במחלקה והתבטאו ביטויים מיניים שונים במהלך עבודתן.
לגבי הנימוק של "מוגנות" - נטען בעלמא ואינו ממין העניין
    • בית הדין קבע כי אין ממש בטענת הנתבעת כי החלטתה לשלול חלק מסמכויות התובע ולהעבירן לשתיים מעובדות צוות הדיגיטל נבעה מהצורך במתן תחושת "מוגנות" ל"נוגעים בדבר", כטענתה שכן לא ברור כיצד נטילת סמכויות מהתובע יכולה לספק לעובדות הצוות תחושת "מוגנות", בשים לב שהתובע הוחזר לתפקידו וחדרו. שיקול המוגנות כלל לא עמד לנגד עיני הנתבעת ומדובר בנימוק שנטען בעלמא על מנת לנסות ולהצדיק את הפגיעה בסמכויותיו של התובע.
    • עובדות צוות הדיגיטל עצמן שללו הצעות בעלות אופי מיני מצד התובע, מחמאות על גופן, יצירת קשר לאחר שעות העבודה ומעשים מיניים והטרדות מצידו. התובע ננזף רק בגין התבטאויות שאינן הולמות ואי הצבת גבולות ברורים במחלקה בגין אוירה פתוחה שהיתה נחלת רוב עובדות צוות הדיגיטל. לכן הנימוק של רצון לספק לעובדות תחושת "מוגנות" אינו ממין העניין ואינו רלוונטי לעובדות המקרה שלפנינו.
    • נימוק ה"מוגנות" אינו יכול להצדיק את הפגיעה בתובע שהיה מורחק במשך כעשרה חודשים מהמחלקה בגין טענות להטרדה מינית.
נדחה הנימוק של "סביבת עבודה מכובדת ומכבדת"
"מחויבות הנתבעת לספק סביבת עבודה מכובדת ומכבדת" אינה עילה סבירה לשלילת חלק מסמכויות התובע. שכן לא ברור כיצד שלילת חלק מהסמכויות תספק סביבת עבודה מכובדת ומכבדת. מטרה זו יכלה הנתבעת להשיג רק אם היתה מחזירה את התובע לתפקידו המלא ומאפשרת לו להציב גבולות ברורים בשיח הפתוח במחלקה. ההחלטה לשלול חלק מסמכויותיו אינה מספקת סביבת עבודה מכובדת אלא יש בה כדי להוביל לזילות התובע ולאי יציבות במחלקה.  
יותר לייקים בתקופת ההפרדה - גם זה לא נימוק להצדקת ההחלטה לשלול סמכויות מהתובע
העליה המשמעותית שהיתה בפרמטרים האיכותיים והכמותיים ברשתות החברתיות בתקופת ההפרדה (התקופה שעל פי חוק יש להפריד את המנהל שעליו הלוננו, מהמתלוננות נגדו) אף היא אינה נימוק שיכול להצדיק את ההחלטה. הישגי המחלקה בהיעדרו של התובע אינם מלמדים באופן אוטומטי על תפקודו הלקוי ואין בהם כדי להצביע על כך שהשיפור בהישגים נבע מניהול הנתבעת דווקא ושאם הוא ישוב לתפקידו ייפגעו הישגי המחלקה. מדובר בשיקול שאינו מבוסס על נתונים עובדתיים ברורים מוכחים ולכן אינו יכול לבסס החלטה סבירה ומידתית לשלול חלק מסמכויות התובע.
הנתבעת לא טיפלה כראוי בתלונות התובע לזיוף שעון נוכחות
פרק הזמן שארך הטיפול בתלונתו (יותר משנה) היה בלתי סביר וכך גם מסקנתה הסופית של החינוכית כי לא נפל פגם במעשי העובדות. 
הטיפול בתלונות נמשך פרק זמן ארוך ללא סיבה אמיתית והבדיקה שנעשתה היתה שטחית ולא ממצה.
גם עובדה זו הוסיפה לעוגמת הנפש הרבה שנגרמה לתובע המתמודד במקביל עם חקירת הנציבות בגין טענות להטרדה מינית, שלטענתו נולדו אך ורק כתוצאה מתלונותיו.
ההתייחסות השונה והלא שוויונית של הנתבעת כלפי תלונות התובע גרמה לתובע לעוגמת נפש רבה שלא לצורך. שכן לא היה צריך להיות הבדל בין הטיפול בתלונות העובדות לבין הטיפול בתלונות התובע והבירור היה אמור להתבצע במקביל ובאותה רצינות.
פיצוי 75,000 שקל ועוד 17,500 שקל הוצאות משפט
נוכח הפגיעה המתמשכת בכבודו של התובע כאדם, בשמו הטוב וכן בשל עוגמת הנפש הרבה שנגרמה לו כתוצאה מהתנהלות הנתבעת והן באי השבתו לתפקידו המלא במשך למעלה משבעה חודשים מתוך ההליך המשמעתי והן בהתייחסותה הלא שוויונית לתלונותיו נגד העובדות, יש לפצות את התובע בסכום של 75,000 שקל.
עדכון - הטלוויזיה החינוכית הגישה ערעור על פסק הדין. התובע הגיש ערעור נגדי
בתחילת אוקטובר 2016 הגישה פרקליטות המדינה ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי ובקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין. הטלווזיה החינוכית עירערה על הקביעה כי החלטת המנכ"ל בעניינו של העובד אינה סבירה ואינה מידתית.

בתגובה הגיש התובע באמצעותי ערעור נגדי לבית הדין הארצי. הערעור כוון נגד החלטת בית הדין האזורי כאילו לא היו שיקולים זרים בשיקולי מנכ"ל החינוכית וכנגד החלטת בית הדין האזורי שלא היה מדובר בקנוניה. בערעור שכנגד נטען עוד כי בית הדין שגה כשלא ייחס למנכ"ל החינוכית שיקולים זרים וניגוד עניינים.

נטען כי המנכ"ל ניתב את התמרמרות העובדות על חשיפת זיוף שעון נוכחות - לתלונה על הטרדה מינית. זאת כי המנכ"ל ביקש להרחיק את התובע מתפקידו משיקוליו שלו, כי העדיף שהעובדת הכפופה לו תמלא את תפקידו.

מה ההגדרה של הטרדה מינית בעבודה

כשמרגישים מוטרדים, השאלה הראשונה היא האם זו הטרדה מינית לפי החוק. הנה הגדרות החוק בליווי הסבר ודוגמאות   המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה - שאלות ותשובות

שאלות נפוצות על הטרדה מינית בעבודה, ושאלות שאני מקבלת במשך השנים. התשובות נועדו לאינפורמציה כללית, לא במקום ייעוץ משפטי   המשך קריאה »

הצעות חוזרות בעלות אופי מיני: מתי זו הטרדה מינית

מהן הצעות בעלות תוכן מיני הנחשבות להטרדה מינית? מתי צריך להראות סירוב חד משמעי?   המשך קריאה »

ומה אם זו רק הצעה מינית אחת ויחידה?

הצעה חד פעמית ליחסי מין: האם אפשר להגדירה כהטרדה מינית מסוג התייחסות מבזה ומשפילה?   המשך קריאה »

הטרדה מינית: גם בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום

לבית הדין לעבודה לדון גם בתביעות על בעילה אסורה בהסכמה, אונס ומעשי סדום   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות

מתי מערכת יחסים בהסכמה בין מנהל לעובדת הכפופה לו נחשבת להטרדה מינית תוך ניצול יחסי מרות בעבודה?   המשך קריאה »

רומן בעבודה או ניצול מרות?

מתי רומן בעבודה ייחשב בעצם להטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות, ומה קורה כאשר הרומן מסתיים. הסברים ופסקי דין   המשך קריאה »

הטרדה מינית: ההקשר הפסיכולוגי של ניצול יחסי מרות

דברים שנשאה הד"ר צביה זליגמן, פסיכולוגית קלינית, בכנס הטרדה מינית שארגנתי בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית   המשך קריאה »

ניצול יחסי מרות האם צריך להוכיח פחד

טור דעה: למה כלי התקשורת שולחים עובדת לפוליגרף לבדוק אם פחדה מהבוס השר   המשך קריאה »

הטרדה מינית מילולית: התייחסויות מיניות חוזרות

על בדיחות גסות, הצגת סרטי פורנו ודיבורים סקסיסטיים כהטרדה מינית. פסקי דין בנושא הטרדות מילוליות   המשך קריאה »

התייחסות מבזה או משפילה ביחס למיניות או לנטיה מינית: הסבר ופסקי דין

מהי אותה "התנהגות מבזה או משפילה" המהווה הטרדה מינית. פסקי דין: להטרדה מינית לא נדרשת כוונה מינית   המשך קריאה »

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח ושוביניסטית היא הטרדה מינית

פסק דין: לא כל אמירה גסת רוח, בוטה ושוביניסטית היא הטרדה מינית   המשך קריאה »

פסק דין: גידופים מיניים אינם "מעשה קונדס"

250,000 שקל פיצוי לעובד שעבד במקום העבודה 26 שנה ופוטר כי לא הסכים לעבוד עם מי שהטריד אותו. רוב הפיצוי על שימוע לקוי   המשך קריאה »

פסק דין: אמירה גסה אחת אינה סיבה לפיטורים

פס"ד: לא סביר שסיטואציה חד פעמית של אמירות גסות ללא התראה קודמת תגרור פיטורים, אפשר להסתפק במכתב התראה או שיחת נזיפה   המשך קריאה »

פסק דין: האם מתירנות מינית מצד תובעת רלוונטית בשאלה אם היתה הטרדה מינית

  המשך קריאה »

הטרדה מינית בעבודה מה אפשר לעשות

ארבע אפשרויות לנפגע/ת הטרדה מינית במקום העבודה והם יכולים לממש את כולן: תביעה כספית על הטרדה מינית, תלונה במקום העבודה, תלונה במשטרה   המשך קריאה »

תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה - הפיצוי

120,000 שקל, זהו סכום הפיצוי הכספי המירבי ללא הוכחת נזק שאפשר לתבוע בתביעה על הטרדה מינית בעבודה. ואפשר לעיתים להכפיל במספר הההטרדות   המשך קריאה »

הטרדה מינית: למה תביעה כספית ולא משטרה

ההבדל בין תלונה במשטרה לבין תביעה כספית על הטרדה מינית   המשך קריאה »

300,000 שקל פיצוי לעובדת סיעודית שנאנסה על ידי מעסיקה

התובעת, עובדת סיעודית ממולדבה, זכתה במלוא תביעתה. על הטרדה מינית בעבודה בית הדין פסק לה פיצוי מקמסימלי על כל מעשה מגונה ואינוס והעיר שאם היתה תובעת יותר, היה...   המשך קריאה »

מדוע הגשת תביעה כספית עדיפה לעיתים על תלונה במשטרה

יתרונה של התביעה הכספית על תלונות במשטרה   המשך קריאה »

פסק דין: פיצוי של 40,000 שקל לעובדת סיעודית על הטרדה מינית

העובדת לא התלוננה, תלונתה במשטרה נסגרה, היו לה תלונות קודמות. ובכל זאת בית הדין האמין לה ופסק לטובתה פיצוי   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מהי התנכלות

התנכלות יכולה להיות בגלל סירוב להצעות מיניות, בגלל תלונה על הטרדה מינית ובשל סיוע לעובד שהגיש תלונה   המשך קריאה »

עזיבת מקום העבודה בגלל תלונה על הטרדה מינית

לעיתים מקום העבודה הופך קר ומנוכר לאחר תלונה על הטרדה מינית. לכאורה הכול בסדר, ההטרדה המינית הופסקה, התלונה טופלה, אבל איכשהוא כבר לא רוצים להיות ושוקלים התפטרות. מלכוד   המשך קריאה »

הטרדה מינית מהי מסגרת יחסי עבודה?

הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה במקום העבודה, תוך כדי עבודה, תוך ניצול מרות ביחסי העבודה   המשך קריאה »

מתי אפשר לתבוע את מקום העבודה על הטרדה מינית

  המשך קריאה »

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

בירור על הטרדה מינית במקום העבודה מתחיל בדרך כלל בתלונה מצד העובד/ת המוטרדת. ומה אם אין תלונה ויש שמועות על הטרדה? או שהעובד/ת ביקשו לא לברר?   המשך קריאה »

בירור תלונה על הטרדה מינית שלב אחר שלב

בירור תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה שלב אחרי שלב, חובות האחראית וחובות המעסיק   המשך קריאה »

הטרדה מינית: כשמעסיק לא ממלא חובותיו

מתי אפשר לתבוע מעסיק על הפרת חובותיו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית? האם חייבים להוכיח הטרדה מינית?   המשך קריאה »

הטרדה מינית הפרת חובות מעסיק: בית הדין חייב תובע להגיש תביעה גם נגד המטרידה

עובד תבע באמצעותי את מקום העבודה על הפרת חובותיו בבירור תלונה על הטרדה מינית. בית הדין חייב אותו לתבוע גם את המטרידה   המשך קריאה »

אחראית חיצונית לבירור תלונות על הטרדה מינית

מה חובות המעסיק בקשר למינוי אחראית על הטרדה מינית במקום העבודה   המשך קריאה »

מעסיק זה לא בית משפט (אבל אין לו ברירה)

הנסיון מלמד: צריך להוציא מידי מעסיקים את מלאכת הבירור של תלונות על הטרדה מינית במקומות עבודה. מעסיק הוא לא בית משפט   המשך קריאה »

פשרה כספית עם מקום העבודה והמטריד

תביעות כספיות על הטרדה מינית יכולות להסתיים בפשרה כספית לפני תביעה, עם מקום העבודה, עם המטריד או עם שניהם. הנה כמה דוגמאות   המשך קריאה »

הטרדה מינית: מה בין דרישה כספית לסחיטה

דרישה לפיצוי כספי בגין הטרדה מינית בעבודה, לפני שמגישים תביעה, אינה בהכרח סחיטה   המשך קריאה »

גישור בעניין הטרדה מינית הזדמנות לתיקון

הליך משפטי מול מטריד יכול להיות סוג של חוויה מתקנת למתלוננת. במאמר אני מתארת הליך של גישור בענייני הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

הליכי הדיון בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית

מתווה הדיון המומלץ בתביעות נזיקיות על הטרדה מינית בבית הדין האזורי לעבודה   המשך קריאה »

התיישנות בתביעות על הטרדה מינית

ביום 1 בינואר 2012 הוארכה ההתיישנות על תביעות הטרדה מינית משלוש שנים לשבע. מה התיישן ומה לא   המשך קריאה »

ראיות בתביעת הטרדה מינית

יומן, אסאמאסים, הקלטות. נטל ההוכחה בתביעות הטרדה מינית אינו גבוה מאשר בתביעות רגילות   המשך קריאה »

ייעוץ משפטי הטרדה מינית בעבודה

יש לי קייס, אומרים לי בטלפון, כמה עולה ייצוג בתביעה? למה כל כך חשוב להתייעץ לפני שעושים צעד כלשהו בעניין הטרדה מינית בעבודה   המשך קריאה »

השופטת ורדה וירט לבנה בהרצאה על תפקיד בית הדין במניעת הטרדה מינית

במרס 2008 ניתן פסק הדין התקדימי שיחסים בין ממונה לכפופה חזקה עליהם שהם ניצול יחסי מרות. בכנס שארגנתי בנושא באוניברסיטה העברית, נשאה דברים שופטת בית הדין הארצי ורדה...   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שהועברה מתפקידה כי המנהל נמשך אליה

כאשר מנהל נמשך לסגניתו, מי מהשניים צריך לפנות את מקומו אם לא יכולים לעבוד יחד - האם האדם שייצרו גובר עליו או שמא מושא הכמיהה?   המשך קריאה »

החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

הנוסח המלא של החוק למניעת הטרדה מינית, תקנות הטרדה מינית והתקנון הטרדה מינית שתלוי במקומות העבודה   המשך קריאה »

החוק למניעת הטרדה מינית - נוסח החוק

  המשך קריאה »

תקנות למניעת הטרדה מינית ותקנון הטרדה מינית

  המשך קריאה »

20,000 שקל פיצוי על אי בירור תלונה על הטרדה מינית

20,000 שקל הוטלו על מעסיק עורך דין שלא בירר תלונה על הטרדה מינית תוך שהוא לועג לעובדת   המשך קריאה »

פיצוי כספי, לא דמי שתיקה

הכותרות מדברות על "דמי שתיקה" למתלוננות כאילו מדובר בעסקה לא כשרה. בהסכם כספי מחוץ לכותלי בית המשפט יש יתרון למתלוננות, שרוצות בכך   המשך קריאה »

הטרדה מינית בהייטק

האם יש מאפיינים מיוחדים להטרדות מיניות בהייטק? תלונה יכולה למנוע הטרדות מיניות? מתוך דברים שמרתי בכתבת עומק בנושא בדה מרקר   המשך קריאה »

300,000 שקל לעובדת על סביבת עבודה רווית תכנים מיניים

300,000 שקל פיצוי לעובדת שהיתה חשופה לאוריה רוויית אמירות מיניות. בית הדין: העובדת הייתה בבחינת "קהל שבוי" להתבטאויות המנהל והיא לא יכלה להימנע מהאזנה להן, ובכך יש ניצול של יחסי מרות.   המשך קריאה »

בג"ץ: עובדת שהוטרדה והתפטרה זכאית לזכויות כאילו פוטרה

בית המשפט העליון: עובדת שהתפטרה עקב הטרדה מינית זכאית לפיצויי פיטורים   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com