21 שנות נסיון בדיני עבודה
הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
21 שנות נסיון בדיני עבודה הטרדה מינית, אפליה בעבודה
אודות »
פיטורים אחרי חופשת לידה
מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך
187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה
פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום
על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה
הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה
אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן
פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה
פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה
מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה
פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה
שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני
האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה
100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל
כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה
פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק
פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני
פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה
פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

187,000 שקל לעובדת שהועברה מתפקידה לאחר חופשת הלידה – והתפטרה

המחליף הוא "דם חדש, רענן וצעיר", "את חוזרת אחרי חופשת הלידה, תינוקות, ילדים. מדהים לראות איך כולן הופכות למפלצות בהריון".

פסק דין בתיק שייצגתי את העובדת:  פיצוי חסר תקדים למנהלת תחנת הדלק הטורים בירושלים, שהתפטרה כי הועברה לתחנה אחרת לאחר חופשת הלידה וטענה להפלייתה כבר בתקופת ההריון. 
התובעת שימשה 14 שנה מנהלת תחנת הדלק הטורים בירושלים, בארבע השנים האחרונות תחת ניהולה של חברת דלק מנטה קמעונאות.
בסיום חופשת הלידה הודיעה דלק לתובעת כי לא תשוב לתפקידה כמנהלת תחנת הטורים, אלא תעבור לנהל את תחנת תלפיות מזרח. התובעת הבהירה, כבר במעמד ההודעה, כי ניהול התחנה בתלפיות מזרח "קטן עליה".
עדכון יוני 2017: פסק הדין אושר בבית הדין הארצי
המעסיקה, דלק קמעונאות בע"מ הגישה ערעור על פסק הדין. בפסק דין זה נפסק פיצוי חסר תקדים על נזק לא ממוני, 140,000 שקל, כמעט פי שלושה ממה שנפסק בפסק הדין המנחה מ-2008 בעניין אורלי מורי. בדיון טענתי כי הפחתת סכום הפיצוי תתן אור ירוק למעסיקים שלא להחזיר נשים לעבודה לאחר חופשת הלידה, שכן לא יהיה משתלם לתבוע.
לאחר שמיעת שני הצדדים בית הדין הארצי המליץ לדלק למחוק את הערעור וכך נשאר על כנו פסק הדין של בית הדין האזורי.
תחזרי לתפקיד אחר
בפסק הדין צוטטה ההלכה הפסוקה שלפיה - הצעת עבודה חלופית לעובדת החוזרת מחופשת לידה (אפילו מדובר בהצעה השומרת על תנאי עבודתה ושכרה), תוך איוש משרתה על ידי מחליפה באופן קבוע, מהווה פגיעה בזכות העובדת לחזור לעבודתה ולהשתלב בה והיא אינה לגיטימית, אם היא אינה מבוססת על טעמים ושיקולים ענייניים.

על אחת כמה וכמה, אם ההחלטה נעשתה מבלי שניתנה לעובדת הזכות להשמיע את טענותיה נגד ההחלטה ואם הצעת העבודה החלופית הנה הצעה שיש בה להרע את תנאי עבודתה או אינה תואמת את מעמדה וכישוריה של העובדת.

במהלך ההריון הובא המחליף של המנהלת לחופשת לידה. מהיום הוא המנהל ואת המזכירה. דלק: בסך הכול הובא לסייע. בית הדין: התנהגות מפלה על רקע ההריון, שכן בפועל הוא זה שניהל את התחנה עוד בטרם חופשת הלידה.  


סירוב למשרה חלופית אחרי חופשת הלידה
סירוב למשרה חלופית שתנאיה נופלים מאלה בהם הועסקה העובדת לפני חופשת הלידה, לא ייחשב להתפטרות, ולמעשה מדובר בפיטורים. אם לא נאמר כן נמצא מחטיאים את כוונת המחוקק והופכים את הקערה על-פיה. לשון אחרת, מעסיקים המפטרים עובדים עלולים לנסות לצאת ידי חובתם להעניק לעובדים המפוטרים את זכויותיהם בדין על ידי מתן הצעות עבודה חילופיות, הנופלות בתנאיהם מאלה בהן עבדו טרם הפיטורים, ולטעון שסירוב להן מהווה התפטרות.    
לא הוצג פגם בעבודתה של התובעת
במקרה דנן, התובעת הבהירה כי מקום העבודה, תחנת הדלק הטורים, היה משמעותי עבורה, שכן אביה ניהל את התחנה שנים רבות, ולאחר מכן, עם סיום שירותה הצבאי, החלה לעבוד בתחנה זו, ובמהלך השנים טיפחה אותה והגדילה את היקפה. מבחינתה העברתה לניהול תחנה אחרת היוותה פגיעה קשה. בפרט עת לא הוצג פגם של ממש או בכלל בעבודתה.

בית הדין: הגם שהתובעת לא הוכיחה פגיעה בשכרה או בזכויותיה הכספיות בהריון, ברי כי מעמדה כמנהלת נפגע.

התחנה האחרת קטנה משמעותית
התחנה אליה הועברה התובעת, היתה תחנה קטנה באופן משמעותי והיקף פעילותה אינו משתווה לתחנת הטורים, לדוגמא היקף מכירות קטן יותר, פחות עובדים, מיקום פחות מרכזי.
גרסת הנתבעת כי מדובר בתחנות דומות בינוניות, הופרכה. אם כך הנתבעת חרגה מהקבוע בפסיקה לעיל ביחס להחזרת עובדת לאחר חופשת הלידה לאותה עבודה ולא עמדה במבחני הפסיקה להעברה מתפקיד לאחר חופשת הלידה.

בית הדין: התובעת הועברה מתפקידה כבר בחופשת הלידה מבלי שיודעה על כך, תוך התנהלות מזלזלת בכבודה אל מול עמיתיה לעבודה וזלזול בזכויותיה. הוכח כי  התובעת הופלתה לרעה כששמה הושמט מרשימת המנהלים במהלך חופשת הלידה.קראו עוד באתר עו"ד מיה צחור:
מדריך: מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל לאחר חופשת הלידה | כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך 60 יום לאחר שתשובי מחופשת הלידה | שינוי תפקיד ופיטורים אחרי חופשת לידה עקב שינוי ארגוני
פיצוי של שש משכורות על היעדר שימוע
הנתבעת לא התייעצה עם התובעת או שאלה לעמדתה ביחס להחלטה, אלא הודיעה לתובעת על ההחלטה, כמעשה עשוי, מבלי שניתנה כל אפשרות לשינויה. 
הנתבעת טענה כי ההחלטה להעביר את התובעת לנהל תחנה אחרת באותה עיר, באותו שכר ובתפקיד ניהולי, הנה חלק מהפרוגרטיבה הניהולית שלה. משלא נפגעה משכורתה ומשרתה של התובעת באופן מהותי וחד צדדי, לא מדובר בהרעת תנאים והחוק אינו אוסר שינוי בתפקיד של עובדת השבה מחופשת לידה, באבחנה משינוי בהיקף העסקה או תנאי השכר.

התובעת הועברה לניהול סניף אחר, קטן יותר משמעותית בכל היבט, ללא הסכמתה, מבלי שנשאלה על כך ומבלי שניתנה לה אפשרות לשנות את ההחלטה. להתנהלות הנתבעת אין כל הסבר אחר מלבד הרעת תנאים חד צדדית משמעותית ופוגענית על מנת לנתב את התובעת מחוץ לנתבעת.


בהתאם להלכה הפסוקה, זכות השימוע חלה גם במקרה של החלטה על העברה ממקום עבודה אחד למקום עבודה אחר שיש עמה אפשרות ממשית של פגיעה בתנאי עבודתו של העובד או במעמדו. להתנהלות הנתבעת אין כל הסבר אחר מלבד הרעת תנאים חד צדדית משמעותית ופוגענית על מנת לנתב את התובעת מחוץ לנתבעת.
לו חפצה הנתבעת לפטר את התובעת, היה עליה להזמינה לשימוע כדין, אך זאת לא נעשה.
נוכח הפסיקה הקובעת כי היה על הנתבעת לבצע לתובעת שימוע בטרם ההחלטה על שינוי תפקידה, ולנוכח הודאות עדי הנתבעת עצמם כי לא בוצע שימוע טרם ההחלטה, אלא בפגישה שנערכה התובעת קיבלה הודעה על ההחלטה, הרי שהנתבעת לא קיימה הליך שימוע כנדרש.

לפיכך, על הנתבעת לפצות את התובעת בשל העדר שימוע בפיצוי בגובה של 6 משכורות, קרי בסך של  40,200  שקל.
העברת התובעת בשל שביעות רצון מהמחליף - פיטורים 
התנהלות הנתבעת, לפיה התובעת לא הושבה לתפקידה קודם ללידה, אך ורק בשל שביעות רצון ממחליפה, הצעיר ממנה, בחופשת הלידה, נוגדת את  חוק עבודת נשים ומטרותיו  ומהווה פגיעה באפשרות התובעת לשוב ולהשתלב בעבודתה, ולהוכיח את עצמה כדברי הפסיקה, כפי שהיה עובר להיריון והלידה, ואולי אף יותר טוב.

בשונה מעובד היוצא לחו"ל או נוטל חופשה ממושכת, על עובדת היוצאת לחופשת לידה לדעת כי מקומה ותפקידה שמורים לה בחזרתה מחופשת הלידה, וכי גם אם מעסיקה יהא מרוצה מהעובד המחליף, תינתן לה האפשרות לשוב למקום העבודה למשך 60 יום לפחות, בהם תוכל לשוב ולהשתלב בעבודה ולהוכיח עצמה.
פיצוי בגובה שש משכורות על פיטורים לאחר חופשת הלידה לפי חוק עבודת נשים
נוכח האמור, אי השבת התובעת לאותו מקום עבודה ולאותו תפקיד בו עבדה התובעת קודם ללידה, קרי: מנהלת תחנת הטורים, מבלי שניתנה לה אפשרות להשמיע עמדתה ביחס להחלטה ואיוש משרתה על ידי מחליפה בתקופת חופשת הלידה באופן קבוע, מהווים פיטורים שלא כדין, ובניגוד לסעיף 9א לחוק עבודת נשים, ולפיכך זכאית התובעת לפיצוי בגין הפיטורים. זאת אף אם הייתה תחנה חלופית.

אשר לגובה הפיצוי בגין פיטוריה בניגוד לחוק עבודת נשים , מצאנו לנכון, על פי הפסיקה, להעמידו על 6 חודשי שכר, לפי שכרה האחרון אצל הנתבעת, קרי: 40,200 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הפסקת עבודתה בפועל ועד לתשלום .
אפליית התובעת החלה בהריון
לגבי תקופת ההריון, הוכח כי בתקופת ההריון הנתבעת התנהלה כלפי התובעת באופן מפלה. בשלהי הריונה, הגישה התובעת אישור רפואי לפיו "בשל סיבוכי היריון מומלצת עבודה עד 5 שעות ביממה".  הנתבעת אפשרה לתובעת לעבוד בהתאם לאישור הרפואי ולא פגעה בשכרה או בזכויותיה, אולם הכניסה עובד נוסף, שהיה מיועד כבר באותו מועד, במהלך ההריון, להחליף את התובעת בתקופת חופשת הלידה.

בניגוד לטענת הנתבעת לפיה מדובר בעובד שכל תפקידו היה לסייע לתובעת, עולה כי מדובר ב"מנהל נוסף", והתובעת התריעה על נטילת סמכויותיה כבר במהלך ההריון.
המחליף שימש כמנהל כבר בתקופת ההריון - מעמד התובעת נפגע
הוכח שמאותו מועד בו נכנס העובד לכאורה לסייע לפני חופשת הלידה, למעשה התנהג  העובד  הנוסף כמנהל התחנה, ולא התובעת. וכעולה מעדות התובעת, אשר לא נסתרה, התובעת אף התלוננה בעניין זה לכוח אדם.

שכן הנתבעת הביאה מנהל נוסף, בפועל הוא זה שניהל את התחנה עוד בטרם יצאה התובעת לחופשת הלידה והנתבעת כבר החליטה עוד לפני הלידה שלא להשיב את התובעת לעבודה בהטורים לאחר חופשת הלידה.

לגבי עמדת הנתבעת כי המנהל המחליף לא קיבל בונוסים וכי אם התובעת היתה עומדת ביעדים שהוצבו, היתה זכאית לבונוסים, כך ששכרה וזכויותיה נשמרו – נקבע כי  בונוסים אינם חזות הכל בניהול תחנה. הניהול  עצמו בשוטף הוא בעל משמעות לא פחותה.

הגם שהתובעת לא הוכיחה פגיעה בשכרה או בזכויותיה הכספיות, ברי כי מעמדה כמנהלת נפגע. הנתבעת מנגד אף היא לא הוכיחה אי עמידה ביעדים בגינם לא נתנה בונוסים.

החשיבה המחודשת ביחס לניהול תחנת הטורים על ידי התובעת נבעה כבר בזמן ההיריון, אך ורק בשל ההריון ויציאתה לחופשת לידה, ומשכך מדובר בהפליה אסורה. הפליה בתנאי העבודה- הגבלת יכולתה לנהל, נטילת סמכויותיה וכד'.
לא רק אפליה בהריון - גם אפליה בפיטורים
ביחס להפליה בפיטורים, על התובעת להביא ראשית ראיה לכך שלא היתה קיימת עילה ברורה לפיטוריה על פי התנהגותה או מעשיה. התובעת הוכיחה שהיתה עובדת טובה ומוערכת וכי לא נפל כל פגם בהתנהלותה בתחנת הטורים.

המנהל בנתבעת לא הכחיש כי אמר לתובעת שהסיבה להעברתה הנה כי בתחנת הטורים נושב דם צעיר", ולכן מדובר באפליה מחמת גיל.
הנתבעת פעלה בחוסר תום לב
ההודעה על העברת התובעת מסניף אחד למשנהו נעשה ללא התחשבות בתובעת, ברצונותיה, בשאיפותיה וניגוד מוחלט לכישוריה שהוכחו. כמו כן, הנתבעת הודתה כי בטרם קבלת ההחלטה התובעת לא נשמעה, ואף לאחר שהתובעת ביקשה להבין את ההחלטה ושאלה מדוע התקבלה, לא קיבלה תגובה או התייחסות עניינית. האמירה לפיה "בטורים זורם דם טרי", מוטב לה שלא היתה נאמרת, ובוודאי שאינה תגובה עניינית, בשים לב לכך שהתובעת עמדה בפני חזרה מחופשת הלידה. על כן הנתבעת התנהגה בחוסר תום לב.

הנתבעת התנהלה בחוסר תום לב, הן בעת ההודעה על ההחלטה בדבר העברת התובעת מתפקידה, וגם לאחר מכן, כאשר הובהרה לה מהות ואופן הפגיעה בתובעת, הן באמצעות האישורים הרפואיים, והן באמצעות מכתב ב"כ התובעת.
הפיצוי:
בגין הפרת חוק עבודת נשים: 40,200 ₪.
בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה: 50,000 ₪.
בגין אי עריכת שימוע: 40,200 ₪.
פיטורים בתקופה המוגנת שלאחר הלידה: 13,400 ₪.
הודעה מוקדמת: 6,700 ₪.
נזק לא ממוני (עוגמת נפש): 10,000 ₪.
הפרשות לפיצויים ולפנסיה בתקופה המוגנת: 1,920 ₪.
הפרשים בגין שעות נוספות: 13,003 ₪.
שכ"ט עו"ד: 12,000 ₪.

מעביד חייב להחזיר לעבודה בפועל אחרי חופשת הלידה. מדריך

אסור לפדות את תקופת ה-60 יום בכסף, צריך להחזיר לעבודה בפועל. מדריך מה מותר ומה אסור לאחר חופשת הלידה   המשך קריאה »

פיטורים אחרי חופשת לידה ואחרי חופשה ללא תשלום

החוק אוסר פיטורי עובדת בחופשת הלידה ובמשך 60 יום לאחריה. ולפדות בכסף מותר? מדריך   המשך קריאה »

על מעסיק לפעול באופן אקטיבי למניעת אפליה

מנהלת אזור במנפאואר ביקשה לשוב לעבודתה לאחר חופשת הלידה. מספר ימים לפני שובה הודיעו לה: תפקידך בוטל   המשך קריאה »

הרעת תנאים אחרי חופשת הלידה

אין לפטר לאחר חופשת הלידה, אבל גם הרעת תנאים אסור. צריך להחזיר לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה   המשך קריאה »

אסור לפטר אחרי חופשת לידה ללא שימוע הוגן

מעביד לא יוצא ידי חובתו כאשר הוא מחזיר את העובדת ל-45 יום (או היום, 60 יום) ואחר כך מפטר אותה מיד, "כי מותר"   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שפוטרה 60 יום אחרי חופשת הלידה כי המעביד העדיף את המחליפה

העובדת חזרה לעבודה ופוטרה כמה ימים לאחר שחלפו 60 יום מחזרתה מחופשת הלידה. הסיבה: המעסיק מעדיף את המחליפה   המשך קריאה »

פיטורי צמצום אחרי חופשת לידה

פיטורים צמצום אחרי חופשת לידה: כשהסיבה לפיטורים היא היעדרות בשל חופשת לידה   המשך קריאה »

מעביד צריך להחזיר לאותה עבודה באותם תנאי עבודה אחרי חופשת הלידה

פסק דין: כוונת המחוקק הינה לא רק למנוע פיטורי אשה אחרי חופשת לידה, אלא גם להבטיח את שובה לאותה עבודה באותם תנאים   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת עקב שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה

גם אם יש שינויים ארגוניים: על המעסיק להחזיר עובדת השבה מחופשת לידה לתפקידה הקבועה שאותו ביצעה לפני כן   המשך קריאה »

שינוי תפקיד ופיטורים לאחר חופשת לידה עקב שינוי ארגוני

גם כשיש שינוי ארגוני, התחלף המנהל ומדובר במשרת אמון: על העובדת לשוב לתפקידה אחרי חופשת לידה   המשך קריאה »

האם סדק ראשון בחובה המוחלטת להחזיר לאותו תפקיד לאחר חופשת הלידה

אמנם צריך להחזיר לאותו תפקיד אחרי חופשת לידה, אבל הנה בית הדין "לא נופל מהכסא" כשמעבירים את העובדת מקום   המשך קריאה »

100,000 שקל פיצוי לעובדת שפוטרה כי תפקידה פוצל

אלמלא יצאה התובעת לחופשת לידה, לא היה מתעורר הצורך לחלק את תפקידה ולא הייתה כל מניעה כי תמשיך בביצוע תפקידה   המשך קריאה »

כשאומרים לעובדת נמליץ לפטר אותך בתום 60 יום לאחר חופשת לידה

לפני סיום חופשת הלידה מגיעה העובדת לביקור ואז מקבלת רמז עבה שאין לה לאן לחזור ובתום 60 הימים תפוטר   המשך קריאה »

פסק דין: מתי שינוי תפקיד לאחר חופשת הלידה בעקבות שינוי ארגוני לא מהווה הפרה של החוק

פסק דין של בית הדין האזורי לעבודה (יוני 2014) קבע כי כי השינוי הארגוני שנעשה בתפקידה של התובעת בזמן ששהתה בחופשת לידה - תקין   המשך קריאה »

פס"ד: 60,000 שקל פיצוי לעובדת שתפקידה שונה לאחר חופשת הלידה עקב שינוי ארגוני

בית הדין דחה את טענת המעסיק כי התביעה מציבה דרישה בלתי אפשרית ממעסיק, לא לעשות שינוי ארגוני במהלך חופשת לידה   המשך קריאה »

פיצוי לעובדת שדחתה את ההצעה להתפטר, שבה ופוטרה

או שתתפטרי ונשלם לך את המשכורת בתקופה המוגנת, או שתחזרי ותפוטרי.   המשך קריאה »

פגעו בזכויותיכן? אל תרוצו למעסיק עם החוק

כשמראים את החוק למעסיק, אז התוצאה היא שמעסיק יעשה דברים לפי הספר.   המשך קריאה »
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה
דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין הטרדה מינית בעבודה, דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה 2002 - 2016 developed by: roimil.com
כל הזכויות שמורות לעורכת הדין מיה צחור, עורכת דין
הטרדה מינית בעבודה דיני עבודה וזכויות נשים בעבודה
2002 - 2016
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי עובדותיו ונסיבותיו של
כל מקרה, וכל העושה שימוש במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
* המידע באתר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי,
לפי עובדותיו ונסיבותיו של כל מקרה, וכל העושה שימוש
במידע, עושה זאת על אחריותו בלבד.
developed by: roimil.com