יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

בירור הטרדה מינית בלי תלונה, בשל שמועה

הטרדה מינית שמועה

תוכן עניינים

נניח יש שמועה במקום העבודה שממונה מנהל מערכת יחסים אישית עם עובדת הכפופה לו. אם הוא לא מדווח על הקשר המיני הזה להנהלה ולא מנתק את יחסי המרות, התנהגותו עשויה להיחשב להטרדה מינית או לפחות להפרה משמעתית מול מקום העבודה המעסיק.

הסיפור של הקשר הזה מגיע לידיעת מנהל בארגון והוא מעביר את העניין לבירורה של ממונה מטעמו לנושא הטרדה מינית. הממונה על הטרדה מינית מחליטה לפתוח בירור על הטרדה מינית במקום העבודה ומזמנת את העובדת להעיד בפניה. 
האם הממונה נוהגת כשורה? 
האם על העובדת להתייצב לבירור על הטרדה מינית שלא היא יזמה אותו?

דוגמא אחרת להטרדה מינית, עובד במקום עבודה מנבל את פיו, מספר בדיחות גסות וגם מראה חומר פורנוגראפי לעובדת שעובדת איתו, או מציע הצעות מיניות חוזרות. התנהגותו יכולה גם להיחשב להטרדה מינית מילולית (הצעות חוזרות בעלות אופי מיני וכן התייחסויות מיניות חוזרות בעלות תוכן מיני, או התייחסות מבזה ומשפילה). 

הממונה על הטרדות מיניות שומעת שהוא מתנהג כך ומחליטה לפתוח בבירור הטרדה מינית. איש לא הגיש תלונה על הטרדה מינית.

ממונה הטרדה מינית

עוד דוגמא. לאוזניה של האחראית מגיע מידע כי אחד המנהלים מקיים קשר מיני עם עובדת הכפופה לו, מזכירתו. הוא מנהל בכיר והיא מזכירה ולכאורה יש כאן הטרדה מינית מסוג של ניצול יחסי מרות. תלונה אין, העובדת לא התלוננה על הטרדה מינית, אבל עובדים מדברים על כך שרואים אותם יחד יוצאים באמצע יום העבודה וחוזרים אחרי שעה שעתיים.

מעסיק חייב לברר מקרה של הטרדה מינית מרגע שנודע לו, גם אם אין תלונה אלא שמועה

ובכן, על מעסיק החובה לקיים בירור על הטרדה מינית במקום העבודה מרגע שנודע לו על הטרדה מינית לכאורה, וזאת לפי החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות למניעת הטרדה מינית. האחראית שומעת שיש קשר מיני בין שני עובדים. האחד הוא הבוס שלה והשניה היא מזכירתו. מה עושים עכשיו? מזמנים את הבוס? רושמים גרסאות?

אם המעסיק לא יעביר את המקרה לבירור הטרדה מינית של הממונה מטעמו על הטרדות מיניות, הוא בעצם מפר את החוק למניעת הטרדה מינית וחשוף לתביעות כספיות על הפרת חובותיו מכוח החוק למניעת הטרדה מינית, על הטרדה מינית והתנכלות.

אם אין בירור של שמועה על הטרדה מינית זו הפרת חובת האמון גם כלפי מי שנפגע מהשמועה

בפסק דין (17.2.17) התקבלה טענת עובד כי העובדה שמנהליו לא העבירו לטיפולה של הממונה על הטרדה מינית את אותה שמועה שלפי הטענה הגיעה לאוזנם, מהווה הפרת של חובת האמון המוגברת החלה ביחסי עבודה.

אין למעסיק שיקול דעת בעניין, עליו לערוך בירור הטרדה מינית מיידי, יסודי ומתועד. לא שואלים את "המוטרדת" אם היא רוצה בבירור בשל הטרדה מינית או לא, זה לא רלוונטי מבחינת החוק למניעת הטרדה מינית. 

האינטרס הראשוני של המעסיק לצמצם חשיפה לתביעה, ולכן אנו רואים שמתקיימים בירורי הטרדה מינית על אפם וחמתם של העובדים/ות, שכלל לא רצו להיכנס למשבצת המתלוננ/ת.

החובות המוטלות על כל מנהל להעביר לידיעת הממונה על הטרדה מינית כל מידע שמגיע לאוזניו – בין תלונה על הטרדה מינית ובין מידע שאינה מגובה בתלונה – מיועדות להגן לא רק על נשים או גברים שיתכן שהן קורבנות של ההטרדה המינית, אלא גם על גברים ששמם הטוב נפגע כתוצאה משמועה כזו או אחרת על היותם מטרידים מינית.

שיימינג

זאת כי הטחת האשמות או הפצת האשמות על מאן דהו כי הוא הטריד מינית מהווה פגיעה קשה ביותר בשמו הטוב, ועשויה לגרום לו נזק כבדים. מכאן, שמעסיק שמפר חובתו זו כלפי מי מעובדיו – בין שמדובר בעובדת ומבין שמדובר בעובד – סביר שיחויב לפצות את העובד או העובדת הנפגעים.

נפסק כי מאחר שמנהלו הישיר של התובע היה מודע במהלך עבודתו של התובע לשמועות על כך שהתובע הטריד מינית במהלך עבודתו, ולמרות זאת החליט שלא להעביר את העניין לממונה על הטרדות מיניות אצל הנתבעת, זו הפרה של החובה המוטלת על מעסיק. בית הדין קבע כי התובע זכאי לפיצוי על נזק לא ממוני על עוגמת נפש בסכום של 25,000 שקל (להבדיל מפיצוי ללא הוכחת נזק לפי החוק).

עובדת המבקשת לא לקיים בירור על הטרדה מינית 

בפסק דין שניתן בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נקבע כי בית הדין ער למורכבות שעשויה להיות במצב דברים שבו עובד מתלונן על הטרדה מינית בפני גורם מטעם המעסיק שאינו מוסמך לחקור את תלונתו אודות ההטרדה המינית, תוך שהוא מבקש כי תלונתו בדבר הטרדה מינית לא תובא לידי הגורם המוסמך לבררה ולא תיחקר. 
ייתכן גם מצב שבו יש שמועה על הטרדה מינית כלפי עובדת וכאשר מזמנים אותה לבירור היא מבקשת לא להגיש תלונה ולא לברר את העניין.

לא רוצה שום בירור. תודה, אני מסתדרת

בית הדין קבע כי אין לקבוע מסמרות ביחס להתנהלות הראויה בנסיבות אלה, האם היה צורך לקיים בירור על הטרדה מינית, אלא להכריע בדבר בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה, תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

עורך דין מתמחה בהטרדה מינית חומרת התלונות ואופיין.
עורך דין מתמחה בהטרדה מינית מידת האיום לעובדים אחרים.
עורך דין מתמחה בהטרדה מינית הסיבה לסירוב לבירור.

ספק אם מוצדק פיצוי כספי בנסיבות אלה. עם זאת, ואף אם התקיימו נסיבות המצדיקות את העברת הטיפול בתלונה על הטרדה מינית לגורם המוסמך לחוקרה, חרף בקשת המתלוננת, הרי שעדיין תעמוד כשאלה נפרדת ההצדקה לפסיקת פיצוי למתלוננת שתלונה על הטרדה מינית לא הועברה לחקירה אצל הגורם המוסמך כפועל יוצא מבקשתה. זו שאלה בה יש להכריע בשים לב להתנהלות המתלוננת עצמה ולתום ליבה.

ומה עם העובדת, האם היא חייבת להתייצב לבירור הטרדה מינית שלא היא יזמה?

החוק למניעת הטרדה מינית לא מטיל חובה על העובדת בהקשר זה. למרות זאת, מניסיוני מעסיקים לא רואים בעין יפה סירוב של עובדת להתייצב לבירור על הטרדה מינית. 

הרבה סיבות לעובדת למה לא להיכנס למשבצת המתלוננת

ישנן סיבות רבות מדוע עובדות לא מעוניינות לשתף פעולה עם המהלך הזה של בירור תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה (ראינו את זה לפני שנים מספר עם העובדת המכונה ר' בלשכת ראש הממשלה מול ראש הלשכה). זה יכול להיות מכמה סיבות, בהתאם לנסיבות של המקרה: 

עורך דין מתמחה בהטרדה מינית לעובדת אין אמון במעסיק בענייני הטרדה מינית והיא חושבת שהוא בטוח יטה לטובת המטריד, הרי הוא יותר בכיר בארגון ולבטח יותר נחוץ.
עורך דין מתמחה בהטרדה מינית לעובדת אין עניין בהגשת תלונה על הטרדה מינית, היא מסתדרת בכוחות עצמה עם המטריד ולא מעוניינת לשתף בכך איש, זה לא נראה לה מתאים לתלונה בדבר הטרדה מינית וגם עשוי להעכיר את האוירה במשרד.
עורך דין מתמחה בהטרדה מינית העובדת בכלל לא רוצה תלונה במקום העבודה והיא מעדיפה דווקא תביעה כספית או תלונה במשטרה, את האפיקים האחרים שהחוק מציע. הבירור לא משרת את צרכיה אלא נועד למלא את צורכי המעביד להיות בסדר עם החוק, זה לא בשבילה.
עורך דין מתמחה בהטרדה מינית מערכת היחסים עם מי שנגדו היא אמורה להעיד בקשר להטרדה מינית לכאורה,  היא פרטית והיא אינה מעוניינת לפתוח אותה. 
עורך דין מתמחה בהטרדה מינית וכמובן יש עוד סיבות.

אסור לשכוח שהחוק למניעת הטרדה מינית מטרתו בראש ובראשונה לחזק נשים ונפגעי הטרדה מינית בכלל, ולהעצימן. זה כולל גם לכבד את הבחירה שלהן אם להתלונן על הטרדה מינית וכיצד.

עובדות הנתקלות בקושי מול מעסיק שעומד על זימונן לבירור על הטרדה מינית מוטב שיפנו לייעוץ משפטי אצל עורך דין הטרדה מינית.