יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

חופשת אבהות

חופשת אבהות

מליאת הכנסת אישרה (27.6.16) את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55) (חופשת אבהות), התשע"ו-2016, שלפיה עובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו.

ואם אין לו ימי חופשה צבורים? חופשה ללא תשלום.

בשני הימים הנותרים – דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה.

כמה משלמים? כמו בימים השני והשלישי למחלה לפי חוק דמי מחלה. העובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום לפי חוק דמי מחלה. 

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו:

החל מהיום הרביעי להיעדרו – 100% משכר העבודה

בעד הימים השני והשלישי להיעדרו כאמור – מחצית דמי מחלה, 50% מהשכר.