יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

טיפולי פוריות – שאלות ותשובות

טיפולי פוריות שאלות ותשובות

אני בחודש השלישי ובהריון, אני צריכה להודיע בראיון העבודה על כך?

לא, לפי החוק והפסיקה לא צריך להודיע על ההריון אלא בחודש החמישי. אין חובה בחוק לספר.

מה אומר החוק על היעדרויות בטיפולי פוריות? מתי אסור לפטר בטיפולי פוריות ולכמה זמן? ממתי מתחילה הספירה של התקופה שבה אסור לפטר בטיפולי פוריות? 

אני בטיפולי פוריות. להגיד בראיון?

המחוקק לא קובע דבר על חובה להודיע על טיפולי פוריות. אני חושבת שאם על הריון לא צריך לספר, קל וחומר טיפולי פוריות. 

התחלתי טיפולי פוריות. אני צריכה לספר למעביד?

אם העובדת מתכוונת להיעדר בגלל הטיפולים, היא רשאית להעדר מהעבודה לצורך הטיפולים, ובלבד שהודיעה על כך למעביד מראש. 

אני בטיפולי פוריות ועובדת ארבעה חודשים בחברה. מותר לפטר אותי?

על המעביד איסור לפטר בטיפולי פוריות רק אם נעדרת מהעבודה לצורך טיפול הפוריות. אסור יהיה לפטר אותך בתקופת ההיעדרות וכן 150 יום אחריה, אלא בהיתר ממשרד התמ"ת. אם לא נעדרת מהעבודה, מותר לפטר אותך בהקשר זה.

אני עובדת בחברה חודשיים, ואמרתי למעביד שאני חושבת על טיפולי פוריות. בסוף יום העבודה הוא פיטר אותי. לא נעדרתי מהעבודה. מותר לו?

אם את חושבת שהפיטורים קשורים לתוכנית שלך לעבור טיפולי פוריות, אז אמנם מותר לפטר אותך לפי חוק עבודת נשים, אבל ייתכן שמדובר באפליה בניגוד לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.