יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

עורכת דין הטרדה מינית בעבודה

התנכלות הגדרה

עו"ד הטרדה מינית הנושאים בייעוץ משפטי

ייצוג משפטי עורך דין הטרדה מינית

אני עורכת דין מתמחה בהטרדה מינית בעבודה, בעלת ניסיון של יותר מ-25 שנה בדיני עבודה, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה. הובלתי תיקים עקרוניים בבתי הדין לעבודה בעניין הטרדה מינית בעבודה, ייצגתי תובעות ונתבעים, לפעמים גם נתבעות, מעסיקים, טיפול משפטי בהטרדות מיניות מכל ההגדרות של הטרדה מינית. 

בתביעות כספיות על הטרדה מינית שייצגתי נקבעו פסקי דין משמעותיים בתחום הטרדה מינית בעבודה, חלקם אסורים בפרסום. ניהלתי קליניקה שעסקה בנושא הטרדה מינית בעבודה באוניברסיטת העברית. כתבתי מאמרי עמדה בנושא החוק למניעת הטרדה מינית שפורסמו בעיקר בעיתון הארץ. 

הטרדה מינית במקום עבודה

עורך דין הטרדה מינית ייעוץ משפטי מטרה 

להבין את הקייס המשפטי, האם מדובר בהטרדה מינית בעבודה, מה אומר החוק למניעת הטרדה מינית, מה קבעה פסיקת בתי הדין לעבודה במקרים דומים של הטרדה מינית. הייעוץ המשפטי אצל עורך דין הטרדה מינית בא לבדוק מה מבין אפשרויות הפעולה הקיימות במקרה של ההטרדה המינית, מתאים לנסיבות המקרה של המתלונן. גם מבחינה משפטית ובעיקר לפי המטרות של המתלונן. מה סיכויי תביעה על הטרדה מינית, אם בכלל, מה הפיצוי הכספי על הטרדה מינית שאפשר לצפות בנסיבות המקרה, האם נכון למתלונן הליך של הגשת תביעה כספית בגין ההטרדה המינית או תלונה במקום העבודה. בייעוץ המשפטי נשקלת אפשרות של הליך הסכמי לקבלת פיצוי מוסכם על הטרדה מינית במשא ומתן מול המטריד וגם מול המעסיק. אני עוסקת בתביעות כספיות על הטרדה מינית בעבודה מאז 1996, עוד לפני שנחקק החוק למניעת הטרדה מינית. תוכלו לקרוא פוסטים באתר של היתרונות של תביעה כספית על הטרדה מינית בעבודה מול תלונה במשטרה.

עו"ד הטרדות מיניות תלונה במקום העבודה

יש טעם ללכת להתייעץ עם עורכת דין הטרדה מינית לפני שמגישים תלונה ומי שמגישים נגדו תלונה, נילון הטרדה מינית, ברור שצריך ללכת לייעוץ משפטי אצל עו"ד הטרדה מינית. כשמדובר בבירור הטרדה מינית במקום העבודה, הרבה פעמים מדובר בייעוץ שקט, ולא ייצוג משפטי פרונטלי, כל מקרה לגופו.

לפעמים מבקשים ממני חוות דעת משפטיות להגיש לממונה על הטרדה מינית, בדרך כלל אלו נילונים וגם נילונות (כן, גם נגד נשים מגישים תלונות על הטרדה מינית) שמבקשים אסמכתא משפטית לכך שהטענות שהועלו נגדם על הטרדה מינית אינן מבססות מסקנה משפטית של הטרדה מינית.

למשל, הגיעה אליי עובדת שדיברה על חצאיות המיני שלובשת עובדת אחרת, כמו הקניטה אותה על הגנדרנות. לא להאמין אבל הוגשה תלונה על הטרדה מינית, התקיים בירור הטרדה מינית והעובדת המבוהלת היתה צריכה חוות דעת משפטית למה הדיבור הזה אינו הטרדה מינית.

הטרדה מינית עורך דין לעניין התפטרות עקב הטרדה מינית

אם עובדת רוצה להתפטר בגלל ההטרדה המינית, קודם כל עליה לבדוק עם עו"ד הטרדה מינית האם קמו הנסיבות המזכות להתפטר בדין מפוטרת ולקבל פיצויי פיטורים.

התפטרות בגלל הטרדה מינית

הטרדה מינית תבחן לפי הנסיבות האישיות האם זו הטרדה מינית לפי ההגדרה של הטרדה מינית בחוק, ואם כן אולי אפשר לראות איך בכל זאת נשארים במקום עבודה, בסביבת עבודה מוגנת, אולי התפטרות אינה המוצא האחרון. ואם מתפטרים בגלל ההטרדה המינית, צריך לבנות את המהלך נכון כדי שלא להישאר קרחת מכאן ומכאן.

עו"ד הטרדות מיניות תביעת הטרדה מינית בעבודה

חשוב להתייעץ עם עורכת דין המתמחה בהטרדה מינית בעבודה למי ששוקלים תביעה על הטרדה מינית, תביעת פיצויים נגד המטריד או נגד המעסיק. נניח עובדת שנפגעה מהטרדה מינית חושבת שאין טעם להגיש תביעה נגד העובד שהטריד משום שאין לו כסף. היא רוצה לתבוע את מקום העבודה, המעסיק, מן הסתם המעסיק הוא הכיס העמוק.

אפשרויות הפעולה נפגעת הטרדה מינית

עורכת דין המתמחה בהטרדה מינית בעבודה יכולה לבדוק האם יש עילה לתבוע את המעסיק בגלל ההטרדה המינית עצמה, לבחון האם המעסיק הפר את חובותיו ואם כן האם אפשר להגיש תביעה על הטרדה מינית נגד מעסיק בגין הפרת חובות מעסיק לפי החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות.

עורך דין הטרדה מינית ייצוג משפטי בתביעות פיצויים על הטרדה מינית בעבודה, מצד מי שמגיש תביעה לפיצוי כספי על הטרדה מינית ולפעמים גם מצד נתבעים בהטרדה מינית.

עורך דין ניצול יחסי מרות בהסכמה

הייעוץ המשפטי למי שמקיימים קשר מיני בהסכמה כבר מתחילת הקשר. על מנת לצמצם את הסיכון שקשר מיני בהסכמה ייחשב ניצול יחסי מרות, מנהלים פונים לייעוץ משפטי אצל עורך דין ניצול יחסי מרות כדי לבחון האם הקשר המתפתח יכול להיחשב להטרדה מינית מסוג ניצול יחסי מרות, ואם כן, האם חובה עליהם לדווח על הקשר במקום העבודה ולהפריד מרות, ואיך פועלים לצמצום הסיכון לתלונה על הטרדה מינית בנסיבות המיוחדות של המקרה.

עו"ד  ניצול מרות ייעוץ וייצוג משפטי למי ששוקלים תלונה על הטרדה מינית בעבודה על ניצול מרות בהסכמה, רומן בעבודה, ייצוג משפטי בתביעות על הטרדה מינית בעבודה, משא ומתן וגישור.

 

ניצול מרות
בניצול מרות בעבודה קודם כל בודקים מיהו בעל המרות, והאם היה ניצול יחסי מרות בעבודה

עורכת דין ניצול יחסי מרות חובות מעסיק

מעסיקים הנתקלים במקרה של יחסים בהסכמה במקום העבודה בין מנהל לבין עובדת הכפופה לו, מוזמנים להתקשר לעורכת דין ניצול מרות בעבודה לקבל ייעוץ משפטי מה חובות המעסיק בהקשר של ניצול מרות בעבודה, ואיך עליהם לפעול כמעסיק בנסיבות המקרה, בסבירות ובמידתיות בלי לפגוע בפרטיותם של הצדדים. איך צריך מעסיק לפעול כשיש שמועה על רומן בין מנהלת לעובד? האם צריך להעביר לממונה על הטרדה מינית מקרה של ניצול יחסי מרות לכאורה, כשאין תלונה? 

לעיתים מגיעים אליי מנהלים ומספרים כמעט בלחש על קשר זוגי נעים שמתפתח בינם לבין עובדת בארגון. לעיתים אין מדובר בכלל בעובדת שכפופה אליהם ישירות, אבל בגלל הפסיקה המחשיבה כל מנהל בארגון לבעל מרות, מכוח יחסי השפעה, הם עלולים למצוא את עצמם בבעיה של תלונה על הטרדה מינית במקום העבודה או ניצול יחסי מרות. ואם לא הטרדה מינית כלפי העובדת, אולי הפרת משמעת מול מקום העבודה, בכך שלא דיווחו ולא הפרידו מרות. למי מדווחים על הקשר? ואיך מפרידים מרות כששני בני הזוג אוהבים את תפקידם ואיש לא רוצה לזוז? הבעיה מתחדדת כאשר המנהל חושב שהוא צריך ללכת לדווח אבל העובדת עומדת בדרכו, שלא יעז. זו פגיעה אנושה בפרטיותה. אלו עניינים שיש לדון עליהם בייעוץ המשפטי, לפחות איך לצמצם סיכון. נניח ששניהם מחליטים לא לדווח והכול טוב, אבל מישהו ראה אותם יחד ומסר את המידע למנהלי הארגון. כך ייפתח בירור של מקרה של הטרדה מינית בלא תלונה.  

 

עורכת דין המתמחה בהטרדה מינית פיצוי מוסכם בעקבות הטרדה מינית

לעיתים מה שהמתלוננת רוצה זה להגיע לפשרה או פיצוי מוסכם עם המטריד וגם אם מקום העבודה. אני מייצגת גם בהליכים לפני משפט, בין היתר הליכים של גישור משפטי על הטרדה מינית בעבודה, או משא ומתן לצורך קבלת פיצוי מוסכם בעקבות הטרדה מינית בעבודה. בתקשורת מכנים הסכמים כאלה "דמי שתיקה", כאילו אין שני צדדים להסכמי פשרה. זה לא מתאים לכל תיק, אבל אין סיבה, בדרך כלל, לפסול עקרונית את הרעיון של פשרה כספית על הטרדה מינית לפני משפט.