יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

מניעת הטרדה מינית במקומות עבודה המועדים להטרדות מיניות

מעסיק חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית. היקף החובה של מעסיק בעניין מניעת הטרדה מינית, משתנה בהתאם לאופי מקום העבודה. בתקנות למניעת הטרדה מינית כתוב שבמסגרת חובת המעסיק למנוע הטרדה מינית, על מעסיק להביא לידיעת כל העובדים והמנהלים את החוק למניעת הטרדה מינית. במקום עבודה המעסיק יותר מ-25 עובדים מעסיק יוצא ידי חובתו אם תלה תקנון לדוגמא שבו כתובים עיקרי החוק והכתובת של הממונה על ההטרדה המינית במקום העבודה.

מניעת הטרדות מיניות לא רק תקנון

אם מעסיקים חשבו שאם תלו תקנון ומינו ממונה הטרדה מינית, הם יכולים לישון, כי עשו את שלהם בנושא מניעת הטרדות מיניות, בא בית הדין הארצי ומזכיר להם את התכלית המהותית בחוק למניעת הטרדה מינית והיא לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע הטרדה מינית ומבחינת המעסיק "לעשות ככל שביכולתו", לשון החוק למניעת הטרדה מינית, כדי למנוע הטרדה מינית. והכול כדי ליצור סביבת עבודה שלווה ובטוחה.

אז היקף החובה של מעסיק למנוע הטרדה מינית נשען על מבחן נורמטיבי–אובייקטיבי של סבירות, ולכן משמעותו המעשית משתנה בהתאם לנסיבותיו של מקום העבודה.

מניעת הטרדה מינית במקום עבודה ששותים אלכוהול

לפעמים צריך צעדי מנע נוספים, למשל פאב או מקומות עבודה שבהם שותים אלכוהול
במקומות עבודה שבשל אופיים יש יותר סיכוי שתתרחש הטרדה מינית, על מעסיק נטל מוגבר להקפדה על חובותיו למנוע הטרדה מינית. בפסיקה שדנה בהטרדה מינית בפאב, מקום שבו נמכר אלכוהול וכתוצאה מכך עלולים להיטשטש הגבולות בין האסור והמותר, ישנו נטל מוגבר על מעסיק לקיום ויישום הוראות החוק והתקנות באופן שייתן פתרון הולם לסוג כזה של מקום עבודה.

הסיבה לכך היא שאלכוהול שובר את המחיצות השומרות על סביבת עבודה מוגנת ומטשטש את ההבדל בין מערכת היחסים העניינית והפורמאלית במקום העבודה לבין מערכת יחסים חברתית בין העובדים. חוץ מזה שתיית אלכוהול עשויה להוות "מדרון חלקלק" לשימוש רחב יותר בו.
במקומות עבודה שבשל אופיים מהווים כר נוח להתרחשות הטרדה מינית, ישנו נטל מוגבר על המעסיק להקפדה על חובותיו בדבר מניעת מעשי הטרדה מינית. בפסיקה שדנה בהטרדה מינית בפאב, מקום שבו נמכר אלכוהול וכתוצאה מכך עלולים להיטשטש הגבולות בין האסור והמותר, ישנו נטל מוגבר על מעסיק לקיום ויישום הוראות החוק והתקנות באופן שייתן מענה הולם ורלוונטי לסוג מקום עבודה שכזה.

מניעת הטרדות מיניות במקומות עבודה שבהם עובדים נוסעים יחד לחו"ל

בית הדין הלך בדרך זו במקרה שבו דובר בנסיעת עבודה למדינה זרה ששוררת בה תפישה שונה של גבולות המותר והאסור במסגרת התרבות העסקית ביחס לדין הישראלי, ובכך מוגבר הסיכון להתרחשותן של הטרדות מיניות בה.

הטרדה מינית במלון בחו"ל

נטל מוגבר לקיום חובות מעסיק במלון שמיקומו הגיאוגרפי מרוחק

מעסיקה שהיא חברה המנהלת בית מלון במקום מבודד יחסית או לפחות מרוחק מבחינה גיאוגרפית לא עמדה בנטל ההוכחה לקיום חובות מעסיקמכוח החוק למניעת הטרדה מינית והתקנות. בפסק הדין נקבע כי על המעסיקה נטל מוגבר משום שמדובר במקום עבודה "מועד" משתי סיבות: מיקומו הגאוגרפי של המלון והעובדה שחלק מעובדיו, דוגמת המערערת, מתגורר במגורי עובדים. העובדה שמדובר בבית עסק שמספק שירותי אירוח עשרים וארבע שעות ביממה בכל ימות השבוע.
בנסיבות אלו, מוצדק להחיל נטל מוגבר על המעסיקה. "קיימת במקום סביבת עבודה אינטנסיבית, לא רק בבחינת היקף שעות העבודה אלא לאור מרכז החיים הנבנה לעובדי המלון סביב מקום העבודה. כאשר העובדים מצויים בעיר מרוחקת, עובדים במלון וחלקם מתגוררים עם עובדי המלון במגורים ייעודיים שהוא מקצה להם, משמש להם מקום העבודה, הלכה למעשה גם בית".

"טקס" של בירור הטרדה מינית לצאת ידי חובה

ביה"ד הארצי, בשונה מביה"ד האזורי, התרשם כי טיפול המעסיקה בתלונת העובדת היה לקוי ביותר "בעריכת "טקס" של בדיקה, מתוך כוונה לצאת לידי חובה בלבד, ולא מתוך ניסיון כן לבדוק את התלונה לגופה כמו גם לאתר ממצאים שיצמצמו את החשש מפגיעות עתידיות. הושם דגש על "עמודי התווך" של חובות מעסיקה בבירור תלונה בדבר הטרדה מינית: תיעוד; קיום בחינה יסודית; קבלת החלטה אופרטיבית.
בית הדין פסק כי העובדת הוטרדה מינית במסגרת עבודתה כמלצרית בלובי המלון , המטריד חויב ב-40,000 ₪ ואילו המעסיקה בסך 120,000 ₪ (סכום המקסימום בחוק) בגין הפרת חובותיה לפי החוק למניעת הטרדה מינית.