יותר מ-25 שנות ניסיון בדיני עבודה, הטרדה מינית בעבודה, אפליה.

האם צריך להמציא אישור על הריון למעסיק?

להמציא אישור רפואי למעסיק על הריון

מעסיק מבקש לפטר עובדת והיא מודיעה לו שהיא בהריון. המעסיק מבקש אישור רפואי, האם על העובדת להמציא לו? האם המעסיק חייב לפנות למשרד העבודה לאישור ההריון גם בלי אישור רפואי?

האם מספיק להגיד למעסיק על ההריון בעל פה או שצריך להביא אישור רפואי? האם הודעה בעל פה על הריון מספיקה כדי לבסס חובה של המעסיק לפנות למשרד העבודה (הכלכלה) כדי לקבל היתר?

אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להקים חובה על פי חוק עבודת נשים לקבלת היתר לפיטורים 

בית הדין הארצי קבע בפסק דין תקדימי (29.11.15) כי אם שעובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ורק אם הוצג, קמה חובה על המעסיק לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים. 

אבל צריך לספר על הריון רק בחודש החמישי

בית הדין הסביר כי העובדה שבחוק קיימת חובה על העובדת להודיע על ההריון בחודש החמישי להריון, אינה פוטרת אותה מהצגת אישור רפואי על ההריון כשהמעסיק מבקש לפטר עובדת הטוענת שהיא בהריון. המעסיק זכאי לדרוש אסמכתא כאשר מגבילים את יכולתו לפטר.

אישור הריון

מסמך בדיקת דם מספיק?

מסמך בדיקת דם לא מהווה אישור רפואי תקף, גם לא בדיקת הריון.

אז מתי צריך להציג למעסיק אישור הריון? 

רק אם המעסיק מבקש אסמכתא להריון לפני שמכין בקשה להתיר את הפיטורים.

איזה אישור הריון צריך להמציא?

נפסק כי מספיק אישור של רופא משפחה, לא חייבים אישור של רופא נשים. מסמך בדיקת דם לא מהווה אישור רפואי תקף, גם לא בדיקת הריון.
בית הדין העיר כי על מסמך רפואי המוצג לפני המעסיק כאישור להריונה של עובדת להיות מובן וברור גם למי שאין עיסוקו בתחום הרפואה. מסמך בדיקת דם שאינה מפוענחת אינו עונה על הנדרש בהקשר זה.